Dr. A. Karagul

dr. Arslan Karagül, foto
Universitair docent Islamitische theologie en geestelijke verzorging

Aanwezigheid

Full-time

Onderzoek

2008/2009

  • de ontwikkeling van de organisatie en inhoud van de islamitische geestelijke verzorging in Nederland
  • samen met dr.Stella van de Wetering over de levensbeschouwelijke vorming en de ontwikkeling van de eigen levensbeschouwelijke identiteit bij moslim jongeren

Onderwijs

BA, Kalam (islamitische systematische theologie), MA, Theorie islamitische geestelijke verzorging, stage en supervisie islamitische geestelijke verzorging; Verdieping islamitische geestelijke verzorging (coördinator); Islamitische pedagogiek; stage en supervisie islamitische pedagogiek; islamitische jeugdzorg; stage en supervisie islamitische jeugdzorg

Recente publicaties

  • Stella van de Wetering & A.Karagul, ' Levensbeschouwing en onderwijs vanuit islamitisch perspectief', in : E. Brugmans (red.), Cultuurfilosofie, 2002 Open Universtiteit Nederland
  • Karagul, A., ‘Islamitisch pastoraat is iets anders dan zending’, Trouw, 18 april 2005
  • Karagul, A., ‘Islamitische geestelijke verzorging bij justitiële Inrichtingen (opgenomen in het intern-rapport: Ministerie van Justitie, DJI, Dienst geestelijke verzorging 2006. pp.7 (samen met dhr. M. Ajouaou)
  • Karagul, A. en Stella van de Wetering, ‘Het belang van islamitisch godsdienstonderwijs voor Nederlandse moslimkinderen’,  Al Nisa: Islamitische maanblad voor vrouwen, januari 2007, nr.1, pp. 6-13.
  • Karagul, A., ‘ Islamitische Godsbeeld, mensbeeld en geloofsbeleving van moslims, in: Stella el Bouayadi van de Wetering en Henk Vroom, Zoetermeer: Minima, 2008, pp. 31-48
  • Karagul, A., ‘Liefdevolle opvoeding is beter dan de baas spelen, Trouw, 30-09-2008, p. 9

CV

Dr. Arslan Karagul is in Ünye in Türkije geboren; hij woont sinds 1983 in Amsterdam. Na het Imam-Hatip Lyceum en de Theologische opleiding aan de Universiteit van Samsun heeft hij de verdere training voor moefti’s en predikanten in Istanbul-Haseki voltooid. Korte tijd werkte hij als imam in Nederland. Na zijn promotie over islamitische godsdienstonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam (1994) werkte hij lange tijd als docent islamitisch godsdienstonderwijs en als moslim geestelijk verzorger. Momenteel is hij als docent voor islamitische theologie en geestelijke verzorging aan het centrum voor islamitische theologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam verbonden.

Website

www.th.vu.nl/karagul