em. prof. dr. W.J. op ‘t HofThis page has been moved. You are being redirected.

Bijzonder hoogleraar Kerkgeschiedenis

Onderzoek

Alle denkbare aspecten van het nationale en internationale gereformeerde Piëtisme. Samen met drs. F.W. Huisman bezig met het vullen van het digitale bibliografische bestand Pietas, waarin alle edities van alle werken van alle Nederlandse gereformeerde piëtisten uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw uitvoerig beschreven worden. Tevens eindredacteur van de Encyclopedie Nadere Reformatie in wording, waarin zowel biografische als thematische lemmata een plaats krijgen.

Onderwijs

Paleografie
Geschiedenis van de Vaderlandse Kerk
Geschiedenis van het gereformeerd Piëtisme
Kerkrecht van de Hersteld Hervormde Kerk

Recente publicaties

Willem Teellinck. Leven, geschriften en invloed, Kampen 2008
“Zeeland en de Nadere Reformatie" in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 32 (2008), 4-55
“The Catechism in Preaching”, in: Willem van Spijker (ed.), The Church’s Book of Comfort, Grand Rapids MI 2009, 187-210
“A.A. van Rulers visie op de Nadere Reformatie en de ultragereformeerden en de receptie van zijn theologie onder de niet-hervormden van hen”, in: D. van Keulen/G. Harinck/G. van den Brink (eds.), Men moet telkens opnieuw de reuzenzwaai aan de rekstok maken. Verder met Van Ruler, Zoetermeer 2009, 165-176
“Geboeid door de van huis uit vertrouwde oude schrijvers. De betekenis van prof.dr. L.F. Groenendijk voor het gereformeerd piëtisme-onderzoek. Een serieus verhaal met een speels tintje”, in: J.W. Steutel/D.J. de Ruyter/S. Miedema, De gereformeerden en hun vormingsoffensief door de eeuwen heen. Liber Amicorum voor Leendert F. Groenendijk, Zoetermeer 2009, 194-220
“De vertaler van De practycke: Everhardus Schuttenius”; “De editiegeschiedenis van De practycke”; “De receptiegeschiedenis van De practycke”, in: W.J. op ‘t Hof/A.A. den Hollander/F.W. Huisman (eds.), De praktijk der godzaligheid. Studies over De practycke ofte oeffeninghe der godtzaligheydt (1620) van Lewis Bayly, Amstelveen 2009, resp. 41-84, 181-214, 237-258

PhD supervision

On this page you will find prof. op 't Hof's current supervision as well as potential research areas and themes for future PhD students.

Eigen website

www.wjopthof.nl (met o.a. het CV van em. prof.dr. W.J. op 't Hof)

In de media

Van Brederode bijna Vader des Vaderlands - Reformatorisch Dagblad, woensdag 22 september 2010.