Dr. E.V. Tolstaja

Postdoc

Aanwezigheid

Ik werk voornamelijk thuis

Onderzoek

1) Eindredactie Karl Barth, Der Römerbrief (1922) voor de Karl Barth-Gesamtausgabe: samenstellen van de kritische tekst, verzorgen van voetnoten en registers, bio- en bibliografisch onderzoek, archiefonderzoek in het Karl Barth-Archiv, Basel;

2) Onderzoek naar de relatie tussen hedendaagse Oosterse Orthodoxie (in het bijzonder de Russische Orthodoxie) en de Oosters-orthodoxe traditie. Belangrijkste thema’s: de theologische en dogmatische fricties tussen hedendaagse ontwikkelingen in de Orthodoxie en de traditionele Orthodoxe dogma’s; de opkomst van extremistische tendensen in de hedendaagse orthodoxie; de sociale en geopolitieke invloed van de Russisch-orthodoxe kerk

Recente publicaties

 • Caleidoscoop. F.M. Dostojevski en de vroege dialectische theologie, Gorinchem: Narratio 20092 (1e editie 2006)
 • K. Barth, De brief aan de Romeinen, vertaling Mark Wildschut, K. van der Kooi, A.  Spijkerboer, K. Tolstaja (red.), Boom 2008
 • “Bring your Bible. Evaluation by the Participant Observer”, in: ZORGDRAGER, HELEEN (red.), Communicating the Gospel to Postmodern People – Theological and Practical Reflections, Timisoara: Mirton 2009, nog te verschijnen
 • «Рецепция Ф.М. Достоевского в ранней диалектической теологии: К постановке вопроса», in: New Literary Observer 94 (2009), nog te verschijnen
 • “Karl Barth’s Theology: A “Bomb in the sandbox” of current Russian Orthodoxy?”, in: Zeitschrift für dialektische Theologie 25/1 (2009), nog te verschijnen
 • “Honderdeenentwintig jaar later. Een reisschets”, in: Pokrof 1 (2009), 3-5
 • “Eduard Thurneysen”, in: The Westminster Handbook to Karl Barth, Westminster/John Knox Press 2009, nog te verschijnen
 • “Oosters en westers bidden. Uitnodiging tot reflectie naar aanleiding van een hagiografie”, in: Kerk en theologie 59/4 (2008), 344-355
 • “De tegenspraken. Opmerkingen over Dostojevski en de Russische orthodoxie”, in: Tijdschrift voor Slavische Literatuur 46 (2007), 45-50
 • „Dietrich Bonhoeffer, Lebenszeichen“, nog te verschijnen, in: Duitse Kroniek 57 (2009)
 • “Kaleidoscope. The Early Dialectical Theology and Dostoevsky”, in: Zeitschrift für dialektische Theologie, 21/1 (2005), 116-125

CV

Zie www.tolstaja.com, curriculum vitae

Datum graad behaald: 08-12-2006

Faxnummer privé: 038 333 44 06

Website

www.tolstaja.com