prof. dr. M.G.K. van VeenThis page has been moved. You are being redirected.

prof. dr. Mirjam van Veen, foto
+31 20 59 86625
2e-05
m.g.k.van.veen@vu.nl
faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Universitair docent Kerkgeschiedenis

Aanwezigheid

Op afspraak

Onderzoek

Mirjam van Veen doet momenteel onderzoek naar de zestiende-eeuwse polemiek tegen de gereformeerden en de gereformeerde reactie daarop. Daarnaast is zij bezig een onderzoeksproject op te zetten over de mogelijke receptie van de Radicale Reformatie in de Verlichting.

Onderwijs

Nederlandse Kerkgeschiedenis

Recente publicaties

  • ‘Contre la secte.. des libertins’; ‘Epistre contre un Cordelier’; ‘Response à un certain Holandois’ (Ioannis Calvini Opera Omnia denuo recognita, series IV, volumen I), Genève 2005.
  • ‘Brieve Instruction pour armer tous bons fideles contre les erreurs de la secte commune des anabaptistes’ (Ioannis Calvini Opera Omnia denuo recognita, series IV, volumen II) Genève 2007.
  • Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk. De opkomst van het Calvinisme in de Lage Landen, Zoetermeer 2009.
  • ‘Calvin und seine Gegner’, in: H. Selderhuis (Hg), Calvin Handbuch, Tübingen 2008, 155-164.
  • ‘Calvins Briefe’, H. Selderhuis (Hg), Calvin Handbuch, Tübingen 2008, 212-222.
  • ‘”Supporters of the devil”: Calvin’s Image of the Libertines’, Calvin Theological Journal, 40 (2005), 21-32.
  • ‘”… in excelso honoris gradu…” Johannes Calvin und Jacques de Falais’, Zwingliana, 32 (2005), 5-22.
  • ‘De Goudse catechismus. “... het rattennest ende den dreckwaghen van alle ketterijen...”’, in: Nederlands Theologische Tijdschrift, 60/3 (2006), 193-207.
  • ‘”ontallijcke brieven van eenderley materie”. De propaganda van David Joris’, in: Doopsgezinde Bijdragen 2006, 32 (2006), 39-74.
  • ‘“Contaminated with David Joris’s blasphemies” David Joris’s contribution to Castellio’s De haereticis an sint persequendi’, in: Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 69 (2007), 313-326.

CV

Datum graad behaald: 2001

Mirjam van Veen promoveerde in 2001 op een proefschrift over Calvijn en Coornhert. Zij verzorgde daarna kritische edities van Calvijns geschriften tegen libertijnen, dopers en tegen Coornhert. Bovendien publiceerde zij artikelen over het correspondentienetwerk van David Joris en over het contact tussen David Joris en Sebastian Castellio.

Website

www.mirjamvanveen.nl

Ancillary activities

Protestantse Kerk Nederland - Unknown Onbekend, 01 januari 2011
Last changes Ancillary activities: Amsterdam 27 januari 2017