Dr. W.B.S. van de WeteringThis page has been moved. You are being redirected.

dr. Stella W.B.S. van de Wetering, foto
+31 20 59 86628
2e-05
w.b.s.vande.wetering@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Universitair Docent Arabisch; staflid van het Centrum voor Islamitische Theologie

Aanwezigheid

Maandag en woensdag

Onderwijs

Minor Arabisch: modules Arabisch I - VI

Recente publicaties

 • Wetering, Stella van de en Cok Bakker, Tussen legitimatie, integratie en conflict. Onderzoek naar de waardenoriënta¬tie/religieuze identiteit van moslimleerlingen. In: Cok Bakker en Hans-Georg Ziebert (red.) Imaginatie en de constructie van identiteit. Visies op religieuze vorming, Tilburg University Press, 1998.
 • Wetering, Stella van de: Interreligieus leren: een gemiste kans?
  In: Begrip 28/ 3 juni 2002.
 • Wetering, Stella van de en Arslan Karagül: Levensbeschouwing en Onderwijs vanuit Islamitisch Perspectief. In: Edith Brugmans (red.): Cultuurfilosofie, Open Universiteit, Heerlen, 2002.
 • Wetering, Stella van de, Het belang van de profetische overleveringen in de islam, In: Acta Academica jaargang  3/ nummer 11/ 2002.
 • Wetering, W.B.S. van de, Niet zal iemand de last van een ander dragen! (Koran 6, 164))
  Vrouwenemancipatie en islam: Lezing gehouden ter gelegenheid van de themadag: ‘Visie van de Islam op de Rechten en Plichten van de Vrouw’, georganiseerd door de stichting Dar al-Arqam op 9 maart 2003 te Rotterdam.
 • Karagül, Arslan en Stella van de Wetering, Het belang van islamitisch godsdienstonderwijs voor Nederlandse moslimkinderen, In: Al Nisa, Islamitisch maandblad voor vrouwen, januari 2007
 • Wetering, Stella van de, Islamitisch onderwijs in Nederland, In: Wereld en Zending, Tijdschrift voor Interculturele Theologie, jrg. 36, nummer 1, april 2007.
 • Wetering, Stella van de,  Vrouwonvriendelijke uitleg van Goddelijke openbaringen, In: Al Nisa, Islamitisch maandblad voor vrouwen, jrg. 27, nr. 3, maart 2008.
 • Wetering, Stella van de, Aisha de dochter an Abu Bakr (r. a.), In: Stella el Bouayadi- van de Wetering en Henk Vroom (red.), In het Spoor van Jezus en Mohammed. Op zoek naar God en hoe te leven., Meinema, April, 2008.

CV

Datum graad behaald: 30 november 1990

Werk

 • 2006- heden: Universitair Docent Arabisch bij de VU bij het Centrum voor Islamitische Theologie
 • 2000- heden: Betrokken bij de organisatie van het dialoogweekend voor Moslim- en Christenvrouwen bij het Dominicaans Activiteitencentrum te Huissen.
 • 1994- heden: Docent Arabisch, Adolescentiepsychologie, Islamitische Pedagogiek, Interreligieuze communicatie en Islameducatie bij de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing van de Lerarenopleiding Islam-Godsdienst bij de Hogeschool Inholland te Amsterdam.
 • 1993-1998: Onderzoek naar de levensbeschouwelijke beleving van basisschool¬leerlingen en de manier waarop scholen omgaan met morele en levensbes¬chouwelijke vorming van deze leerlingen. Het onderzoek vindt plaats vanuit het Centrum voor Interreligieus Leren bij de vakgroep sociaal-wetenschappenlijke vakken van de Faculteit der Godgeleerdheid te Utrecht.


Opleiding

 • 2003: Geslaagd voor het kwaliteitstraject Tolken en Vertalers, Kennistoets en Praktijktoets vertalen Nederlands – Arabisch. Ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers.
 • 2003: Bewijs van voldoende didactische vakbekwaamheid voor het HBO.
 • 30 november 1990: Gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op grond van de dissertatie: Onderwijs in de Arabische Taal en Cultuur aan Marokkaanse Kinderen in Nederland. Resultante van een Maatschappelijk Krachtenspel.

Ancillary activities

Hogeschool Inholland / School of education Amsterdam - Unknown Amstelveen, 01 april 2016
Last changes Ancillary activities: Amsterdam 27 januari 2017