Symposium: ‘Apocalyps, ondergang als katharsis’

21-03-2014

10:00-16:30

Grote zaal PThU, VU Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, 1e etage, E-vleugel

Symposium: ‘Apocalyps, ondergang als katharsis’

Prof. dr. Marcel Poorthuis, prof. dr. Sylvain de Bleeckere, dr. Frank Bosman, prof. dr. Johan Goud, kunstenaars Merijn Bolink en Marc Mulders e.a.

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Congres / Symposium

Vanouds is in kunst en literatuur een apocalyptische stemming verbeeld, verwoord of verklankt. Maar: hoe komt de hedendaagse apocalyptische stemming zoals wij die vanaf de jaren ’60 kennen tot uitdrukking in verschillende kunstvormen? De PThU, VU, faculteit Godgeleerheid en Figura Divina (collectief voor kunst en religie) organiseren een symposium rondom religie en kunst getiteld: ‘Apocalyps, ondergang als katharsis’.

Figura Divina is een collectief van hoogleraren van verschillende universiteiten in Nederland. Zij vragen aandacht voor de wisselwerking tussen religie en kunst. Dat doen zij door het organiseren van symposia en het uitgeven van boeken waarin thema’s rondom religie en kunst aan de orde komen.

Voorlopig programma

10.00uOpening door dagvoorzitter prof. dr. Wessel Stoker:
Inleiding op het thema
10.15uProf. dr. Marcel Poorthuis:
Joodse apocalyptiek als politieke filosofie
10.45uProf. dr. Sylvain de Bleeckere
Over de film ‘Melancholie’ van Lars van Trier
11.15uPauze
11.30u Prof. dr. Marcel Barnard in gesprek met kunstenaar Marc Mulders
12.30uLunch
13.30uDr. Frank Bosman
Over Apocalyps in games
14.00u  Kunstenaar Merijn Bolink
Over Apocalyps in de kunst
14.30u  Pauze
14.45uProf. dr. Johan Goud
Over Apocalyps in de literatuur
15.15uDiscussie
16.30uAfsluiting, gelegenheid tot ontmoeting

 

Kosten en aanmelden
U kunt zich aanmelden via het digitale formulier. De dag kost 15 euro, inclusief koffie, thee en lunch. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer ING 69.21.63.336, ten name van PThU onder vermelding van S2.2014, apocalyps.