Opening Academisch jaar: Vruchtbare Chaos

04-09-2017

9.30-13.00

Auditorium

Opening Academisch Jaar 2017/2018, Faculteit der Godgeleerdheid: Vruchtbare Chaos

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Overig

Namens de besturen van onze instellingen nodigen wij jou van harte uit voor de gezamenlijke Opening van het Academisch Jaar 2017/2018 op maandag 4 september 2017 om 9.30 uur in het auditorium. 

Aan medewerkers en studenten zal een interessant en uitdagend programma geboden worden met als thema: Vruchtbare Chaos

De samenleving lijkt steeds meer te worden gefragmentariseerd. Oude indelingsprincipes langs etnische, culturele of religieuze lijnen verliezen hun vanzelfsprekendheid. Daarover ontstaat nu en dan morele paniek: hoe houden we het met elkaar uit in een publiek domein waar verschillen worden uitvergroot en nieuwe bolwerken van orthodoxie naast postmoderne levensarrangementen schuren? Anderzijds kan deze schijnbare chaos ook leiden tot onverwachte coalities en creatieve initiatieven. Theologen en religiewetenschappers weten dat scheppingsverhalen vaak gaan over het omzetten van de chaosmachten in een vruchtbare leefwereld. Bij de opening staan we stil bij de vraag waar de aanknopingspunten voor zo’n creatief potentieel liggen.

Programma
09.30 uur    Inloop
10.00 uur    Opening rector PThU/ decaan Faculteit der Godgeleerdheid VU
                  Studenten Religieuze Existentie   
                  PhD
                  Even voorstellen: Onze Internationale studenten
                  Karen Armstrong
11.30 uur:   Afsluiting               
12.00 uur:   Lunch

Prof. dr. Joke van Saane  en dr. Gé Speelman zullen de opening voorzitten. De voertaal is Engels.

Het lijkt ons leuk het jaar met jou te openen! Kom je ook? 

Hartelijke groet van het organiserende comité,

Pim Boven, Gé Speelman, Annemarie Foppen & Joke van Saane