Theologie in het tijdperk van de mode

15-11-2017

15.45

Aula

Theology in the Age of Fashion

R.S. Covolo

prof.dr. C. van der Kooi, dr. W. Dyrness

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie