Symposium Kwetsbare liefde

07-12-2017

14.00 - 16.30 uur

Hoofdgebouw Vrije Universiteit, PThU zaal

Symposium Kwetsbare liefde. Christenen en moslims in een spannende wereld

prof. dr. B. Reitsma

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Symposium / Seminar

Het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) organiseert het symposium Kwetsbare liefde. Christenen en moslims in een spannende wereld naar aanleiding van het gelijknamige boek van Bernhard Reitsma, met medewerking van Marianne Moyaert, Yaser Ellethy, Marzouk Abdellah en Willem Maarten Dekker. Bernhard Reitsma is bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Leerstoel De kerk in de context van de Islam.

Over Kwetsbare liefde
Angst, wij-zij denken, en onwetendheid leiden gemakkelijk tot polarisatie tussen christenen en moslims. In zijn boek Kwetsbare liefde, de islam en de drie-enige God wijst Bernhard Reitsma, bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit, christenen een weg uit de polarisatie, zonder zijn christelijke identiteit te verloochenen. Hij ontrafelt complexe vragen en presenteert een bijbels theologisch kader voor christenen. Daarbij gaat hij moeilijke thema’s niet uit de weg, zoals de vraag of de God van de islam dezelfde is als de God van het christendom, christenvervolging en de positie van het huidige Israël.

Dagblad Trouw over Kwetsbare liefde: "Reitsma heeft zich serieus verdiept in de islam, spreekt uit persoonlijke ervaring en laat zich niet leiden door angst. En juist omdat hij zo stevig in zijn geloof staat, durft hij nieuwsgierig en opvallend onbevooroordeeld over de schutting te kijken. Het staat nog te bezien of hij met dit boek veel Nederlandse moslims zal bereiken, maar als u vanuit een christelijke achtergrond eens een pittig potje wilt sparren over kerk en islam, heeft u aan Reitsma een prima partner."

Programma
13.15-13.30 uur Inloop
13.30-13.40 uur Welkom en introductie door prof. dr. C. van der Kooi
13.40-14.00 uur Bijdrage prof. dr. M. Moyaert - Kwetsbare liefde: Genoeg theologische ruimte voor inclusiviteit?
14.00-14.20 uur Bijdrage dr. W.M. Dekker - Kwetsbare liefde: Te veel theologische ruimte voor inclusiviteit?
14.20-14.30 uur Korte pauze
14.30-14.50 uur Bijdrage dr. Y. Ellethy - Kwetsbare liefde: Theologische ruimte voor moslims?
14.50-15.10 uur Bijdrage dr. M. Aulad Abdellah - Kwetsbare liefde: christenen en moslims in een spannende wereld.
15.10-15.35 uur Reactie prof. dr. B. Reitsma.
15.35-16.30 uur Plenaire discussie en afronding

Aanmelden
Kaartjes voor dit symposium zijn te bestellen via Eventbrite

Voor meer informatie, neem contact op met HBCRET