Gastcollege prof. dr. B.A. Zuiddam

17-04-2018

11.00 - 12.45 uur

Vrije Universiteit Amsterdam, Hoofdgebouw, HG-07A37

Gastcollege prof. dr. B.A. Zuiddam: ‘Het belang van de “prehistorische Jezus” in de Godsbeschouwing van de vroege kerk’

prof. dr. B.A. Zuiddam

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Overig

Op D.V. di 17 april a.s. geeft prof. dr. B.A. Zuiddam (Tasmania, Australië) aan het Hersteld Hervormd Seminarie een gastcollege over ‘Het belang van de “prehistorische Jezus” in de Godsbeschouwing van de vroege kerk’. Prof. Zuiddam, kenner van de vroege kerk, gaat in deze lezing in op het belijden van de vroege kerk dat Jezus al voor de geschiedenis van de mensheid bestond en dat Hij Schepper van de wereld is. Deze opvatting is uitermate belangrijk voor een christelijke levens- en wereldbeschouwing. Zuiddam zal lijnen trekken naar de belijdenis van Nicea-Constantinopel in de 4e eeuw en naar Calvijn en het concilie van Trente in de 16e eeuw.  Ook gaat hij in op de ‘Christo pantekratoor’-gedachte (Christus als heerser over alles) en de invloed daarvan op vroomheid en wereldbeschouwing.

Het gastcollege vindt plaats van 11:00 – 12:45 aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Hoofdgebouw, HG-01A41.

Het college staat open voor docenten en studenten theologie, predikanten, kerkelijk werkers, godsdienstleerkrachten en andere belangstellenden.