Image building

20-06-2018

13.00 - 17.00 uur

Vrije Universiteit, Hoofgebouw zaal 1E24, De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam

Image-building. Protestantse mythevorming in heden en verleden.

VUvereniging

Theologie

Symposium / Seminar

Middagsymposium over de Protestantse mythevorming in heden en verleden.

Hoe komt het dat calvinisten er in de hedendaagse beeldvorming niet best op staan? Hoe hebben protestantse vluchtelingen in het verleden hun heldenstatus verworven? Het imago van de protestant kent sterke uitersten: van dapper tot  barbaars. Niet zelden gebaseerd op verhalen waarvan de waarheid en historische feiten niet te achterhalen zijn.
Met medewerking van wetenschappers August den Hollander, Mirjam van Veen, Jesse Spohnholz, Jasper Vree en Wim Berkelaar.
 
TOEGANG EN AANMELDEN
Datum, tijd, locatie staan bovenaan dit bericht. Toegang is gratis. Aanmelden verplicht. Via e- mail: m.g.k.van.veen@vu.nl. Graag vermelden met hoeveel personen je komt.


Protestantse mythevorming in heden en verleden.
Geschiedenis kan niet zonder verhalen: ze doen het verleden herleven en ze maken het mensen mogelijk zich in te leven in het verleden. Geschiedenis helpt in de zoektocht naar identiteit en het helpt om een ‘image’ te creëren. Protestantse verhalen over de tachtigjarige oorlog hebben geholpen om een imago van dappere heldenmoed en onverschrokken vrijheidsliefde te creëren. Katholieke verhalen over de martelaren van Gorcum hebben een schril licht geworpen op de protestantse barbarij en de katholieke vroomheid. Dergelijke verhalen zijn vaak een ingenieus mengsel van waarheid en verdichtsel en soms lukt het amper meer de historische feiten te achterhalen.

Tijdens deze studiemiddag staan we stil bij protestantse mythevorming in heden en verleden. Jesse Spohnholz en Jasper Vree zullen het mysterie van het convent van Wezel ontrafelen; Wim Berkelaar doet uit de doeken hoe het komt dat calvinisten er in de hedendaagse beeldvorming niet best op staan; en Mirjam van Veen zal duidelijk maken hoe protestantse vluchtelingen hun heldenstatus verwierven.

PROGRAMMA

13:00
Welkom en introductie op het thema door August den Hollander, VU-hoogleraar op de leerstoel Religieus erfgoed bij de faculteit Godgeleerdheid

13:30
Jesse Spohnholz: Solving a 450-Year-Old Mystery from the Dutch Reformation: Remembering and Forgetting the Convent of Wesel, 1568-2018.
Jesse Spohnholz schreef een opzienbarend boek over het convent van Wezel. Lang is geloofd dat in 1568 tijdens het convent van Wezel de fundamenten werden gelegd voor de protestantse kerk in de Nederlandse Republiek. Twijfels over wat er precies in Wezel is gebeurd, waren er al langer. Spohnholz toont aan dat het convent nooit heeft plaatsgevonden.
Spohnholz is assistant-professor aan de Washington-State-University en is mede-coördinator van een groot NWO-project over religieuze vluchtelingen aan de Vrije Universiteit.

14:15
Jasper Vree, Van L.G. van Renesse tot D. Nauta (1664-1961): hoe Wezel 1568 werd verwezenlijkt in de Nederlandse kerk(recht)elijke strijd.
Jasper Vree deelt Spohnholz’ oordeel dat het convent van Wezel waarschijnlijk nooit heeft plaatsgevonden. Toch is zijn reconstructie van de gang van zaken een andere dan die van Spohnholz.
Jasper Vree is een groot kenner van de negentiende-eeuwse kerkgeschiedenis. Hij publiceerde onder andere over de Groninger Godgeleerden, Abraham Kuyper, en over de negentiende-eeuwse historische verenigingen.

15:15 Thee en Koffie

15:45
Wim Berkelaar, 'Het is toch geen steile calvinist?' Het protestantisme in de media.
Wim Berkelaar kent de Nederlandse media van binnenuit. Wie bijvoorbeeld luistert naar Dit is de Dag, kent Wim Berkelaar. Hij houdt zich daarnaast bezig met de geschiedenis van de NCRV. Als weinig anderen verstaat hij de kunst geschiedenis toegankelijk te maken voor een breed publiek.

16:15
Mirjam van Veen, ‘Het beste deel der natie’. Hugenoten-verenigingen over protestantse vluchtelingen.
De reformatie uit de zestiende eeuw ging gepaard met grote vluchtelingenstromen. Toentertijd hadden velen grote aarzelingen bij een vlucht: gaf men door te vluchten niet vrij spel aan de vervolgers?! In de negentiende eeuw kregen zestiende-eeuwse protestantse vluchtelingen echter een heldenstatus: ze werden niet alleen tot de trotse vaandeldragers van protestantse vroomheid maar ook van religieuze en politieke vrijheid.
Mirjam van Veen, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de VU, schreef verschillende bijdragen over de reformatie en over de vluchtelingenstromen die in de zestiende eeuw op gang kwamen. Momenteel leidt zij samen met Jesse Spohnholz een groot onderzoeksproject naar religieuze vluchtelingen in het Duitse Rijnland.

17:00 Borrel

 

Dit is een programma van Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism en is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van VUvereniging.