Een sterke toren in het midden der stad

21-06-2018

13.45

Aula

Een sterke toren in het midden der stad

H.E. Wesselink

prof.dr. G. Harinck, prof.dr. J.E. Bosma †

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in DARE