De kunst van Bijbels drama

29-05-2018

13.45

Aula

De kunst van Bijbels drama

T.M. West

prof.dr. W.T.H. van Peursen

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie

Als we geschreven verhalen in het Oude Testament uitvoeren als toneelstukken – dus vanuit een dramatisch perspectief - dan krijgen we toegang tot nieuwe lagen van betekenis van de tekst omdat er nieuwe vragen ontstaan die nog niet eerder zijn gesteld. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Travis West.

Bijbels analfabetisme
De Bijbel wordt niet langer gewaardeerd als een essentieel document van geloof en leven in een groot deel van de westerse wereld. De kerk in het westen is in verval en het Bijbelse analfabetisme is een toenemend probleem.  Vooral omdat elke opeenvolgende generatie minder christelijke herinneringen heeft en minder geïnteresseerd is om zichzelf in de geloofsverhalen te verdiepen. Travis West: “Ik probeer met mijn onderzoek een bijdrage te leveren aan het revitaliseren van de relaties van christelijke gemeenschappen met de Bijbel, door deze op een formatieve en dramatische manier tot leven te brengen.”

Toneeluitvoeringen
Het onderzoek van West is gebaseerd op Bijbelwetenschappen, culturele antropologie, geschiedenis en theaterstudies en past hun inzichten toe op drie dramatische passages uit het leven van Elisa gevonden in het Bijbelboek 2 Koningen. In het bijzonder probeert West inzichten te verwerven bij het uitvoeren van Bijbelse teksten alsof het oude toneelstukken waren. In deze uitvoeringen werd hij ondersteund door een aantal theologiestudenten.

West: “Inzichten kregen we bijvoorbeeld door te onderzoeken in welke toon Abraham spreekt tot Izaäk: "God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen" (Genesis 22:8)? Of, welke fysieke houding neemt de koning van Israël aan als hij een feest geeft voor het leger van zijn aartsvijanden uit Aram (2 Kon. 6:23)? Elk van deze vragen hangt samen met een significante theologische betekenis die vaak over het hoofd wordt gezien door meer literaire of tekstgerichte benaderingen.”