Open dag Theologie

17-03-2018

10.00 - 16.15 uur

VU Hoofdgebouw - PThU

Open dag Theologie: Genade voor recht? Over vergeven en vergelden

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Voorlichtingsactiviteit

Genade voor recht? Dat is het thema van de Open Dag die de Theologische Faculteit van de VU en de Protestantse Theologische Universiteit houden op zaterdag 17 maart. Het programma begint om 10.30 uur, vooraf inloop met koffie/thee. ’s Morgens zijn er een viertal inleidingen met steeds gelegenheid voor gesprek. ’s Middags is er een wandeling in de stad langs een aantal gedenkplekken van onrecht. De toegang is gratis.

De dag is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in de theologie: gemeenteleden, ambtsdragers en predikanten. En natuurlijk voor een ieder die geïnteresseerd is in een studie theologie!

Voor het programma en aanmelding: zie de website van de PThU.