Hoe één man de sleutel was tot de grootste Chinese baptistengemeenschap ter wereld

04-09-2018

11.45

Aula

Lam Chi-fung's Transformative Role in Shaping Hong Kong Baptist Life between 1950 and 1970

A.K. To

prof.dr. W. Janse, dr. T. Pilli

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie

De baptist en zakenman Lam Chi-fung speelde een sleutelrol in de snelle groei van de baptisten en in de vormgeving van hun bestaan in Hong Kong tussen 1950 en 1970. Hong Kong telt de grootste Chinese baptistengemeenschap ter wereld. Na de communistische omwenteling in China halverwege de twintigste eeuw werd Hong Kong door grote aantallen vluchtelingen overspoeld, met als gevolg een plotselinge toename van maatschappelijke en geestelijke behoeften. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Alex To.

Baptistische infrastructuur
De Britse overheid, nog herstellende van een oorlogseconomie, bezat geen middelen om in die behoeften van de kolonie te voorzien. Buitenlandse zendingsinstanties waren na hun gedwongen vertrek uit China uiterst terughoudend om menskracht en financiën in Hong Kong te investeren, uit vrees voor een spoedige overname van de kolonie door communistisch China. In deze sociaal en geestelijk dreigende situatie nam Lam het initiatief buitenlandse zendingsorganisaties uit te nodigen, met name de Southern Baptists uit de VS, om zoveel mogelijk zendelingen naar Hong Kong te sturen. Intussen werkte Lam samen met de overheid aan de ontwikkeling van een indrukwekkende baptistische infrastructuur in Hong Kong.

Grootste levensbeschouwelijke visie
Ondanks spanningen over de vrees dat de onafhankelijkheid en de inzet van de lokale baptisten met de komst van buitenlandse zendelingen onder druk zouden komen te staan en ondanks discussies over de vraag of de leer van de scheiding van kerk en staat gevaar liep door overheidssteun te zoeken, bleek Lam succesvol: hij schiep een geheel nieuw baptistisch landschap in Hong Kong en het baptisme werd er de grootste geloofsrichting.