De Braziliaanse Jezus: op zoek naar een protestantse christologie in de Braziliaanse context

24-09-2018

11.45

Aula

The Brazilian Jesus

K.O. Machado

prof.dr. M.E. Brinkman, prof.dr. J.H. de Wit

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie

Brazilië is het land met het grootste aantal rooms-katholieken, mensen bij de Pinkstergemeente en de christelijke kerken. Met name protestantse stromingen blijven toenemen in aantal en in invloed. De Braziliaanse religiositeit is alom bekend en Braziliaanse voetbalspelers die doelen of titels vieren met hun armen richting de hemel, is een gebruikelijk symbool.

Maar corruptie en geweld nemen ook toe en de ontevredenheid met de overheid is absurd hoog. Een vrome christelijke bevolking worstelt met het veranderen van de situatie en veel mensen vragen zich af of de kerken deel uitmaken van het probleem in plaats van een deel van de oplossing. Op dit moment zijn er scherpe kritieken tegen de verschillende christelijke kerken en verschillende christelijke groepen zijn niet in staat om samen te werken of zelfs een redelijke dialoog te hebben.

Creëren van dialoog
In zijn proefschrift probeert Kleber de Oliveira Machado een ruimte te creëren voor een rendabel gesprek tussen de vele christelijke groepen, met name protestanten. Het proefschrift maakt gebruik van de klassieke leer van Christus 'drie ambten, waarin staat dat Christus een priester, een profeet en een koning is, als een heuristisch hulpmiddel om de belangrijkste christelijk-protestantse groepen in Brazilië te analyseren.

Zo presenteerde de traditionele protestantse opvatting die door de, voornamelijk Noord-Amerikaanse missionarissen naar Brazilië werd gebracht, Jezus als een priester, die zichzelf aanbood om zijn volk vergiffenis te garanderen. De bevrijdingstheologie presenteerde Jezus als een profeet, die in staat is zijn volk te bevrijden en de machten en systemen van onderdrukking uitdaagt. Vervolgens, de Neo-Pentecostal kerken, vooral de Universele Chu.

Braziliaanse Christus
Daarnaast  heeft Kleber de Oliviera Machado een analyse gemaakt van de antropologische, sociologische en theologische literatuur over de Braziliaanse Christus. Het onderzoek presenteert de verschuivingen in de ontwikkeling van de protestantse (presbyteriaanse) christologie en hoe deze kunnen bijdragen aan een beter begrip van het Braziliaanse protestantisme. Het schept ruimte voor een beter begrip van de Braziliaanse religieuze context in zijn verscheidenheid en multiculturalisme. Daarom kan het theologen in verschillende contexten helpen zich in hun eigen context in te laten met een breder perspectief, bijvoorbeeld door zich bezig te houden met religieus meervoudig verbondenheid of syncretisme.

Meer informatie over het proefschrift in DARE