Opinievorming reformatorische kerken over evangelische beweging en de charismatische vernieuwing

01-10-2018

11.45

Aula

Spiegel en spanningsbron

J.M.D. de Heer

prof.dr. C. van der Kooi, prof.dr. H.C. Stoffels

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie

Het proces van evangelicalisering van de kerken is in volle gang. Daarom is het belangrijk om te bezien hoe de kerken dit proces begeleiden in hun opinievorming. Ook is het van belang dat de kerken een gefundeerde en weloverwogen positie innemen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jaco de Heer die de opinievorming beschrijft in reformatorische kerken over de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing.

In de evangelische beweging ligt er grote nadruk op het persoonlijk geloof en de ervaring hiervan, in de charismatische vernieuwing is die ervaring verbonden aan de gaven van de Heilige Geest, zoals het spreken in tongen, genezing door handoplegging en ontvangen van visioenen en openbaringen van God. Volgens het onderzoek van De Heer tekenen zich drie houdingen af in de opinievorming hierover. Namelijk die van openstelling, worsteling en afweer. De Heer: “De eerste houding treffen we aan in de Nederlands Gereformeerde Kerken en naderhand ook in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Binnen de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken zien we een worsteling. Een houding van afweer kenmerkt de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten.”

Theologische thema’s
In de ontmoeting tussen evangelisch en reformatorisch komen specifieke theologische thema’s aan de orde. Enkele voorbeelden zijn de soevereiniteit van God, de vrije wil, het werk van de Heilige Geest in de bekering, de visie op de kerk en de kinderdoop. In de verhouding reformatorisch en charismatisch komen tal van theologische onderwerpen aan de orde, zoals openbaringsleer, schriftvisie, christologie, pneumatologie en ambtsleer.

Ontwikkeling evangelisch beweging
Vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de twintigste eeuw ontwikkelde zich de evangelische beweging tot een duidelijk geprofileerde stroming in christelijk Nederland. De evangelische geloofsbeleving leidde tot een stroom van opinievorming in reformatorische kerken. Deze loopt uiteen van grote waardering tot scherpe kritiek. Rond de eeuwwisseling vond de charismatische vernieuwing in toenemende mate weerklank in reformatorische kerken. Dit stimuleerde de opinievorming over Geestesgaven als profetie, tongentaal, gebedsgenezing en bevrijdingspastoraat.

Meer informatie over het proefschrift in DARE