Standpunt kerk over mensen met verstandelijke beperking moet veranderen

14-11-2018

11.45

Aula

The disarmed community

J.F.R. Greig

dr. J.S. Reinders, prof.dr. F. Enns

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie

L'Arche - een internationale federatie die zich inzet voor de creatie en groei van huizen, programma's en ondersteuningsnetwerken met mensen met een verstandelijke beperking - en de geschriften van oprichter Jean Vanier hebben iets te zeggen voor de bredere sociale wereld. De nadruk die L'Arche legt op de tijd, de acceptatie van verschil en handicap, en de noodzaak om de persoon voorop te stellen bij het implementeren van sociale oplossingen kan een grote bijdrage leveren aan een vreedzamere wereld. Vaniers oproep om te vertragen naar een meer menselijk tempo van het leven spreekt tot een stilzwijgende ervaring van velen in de laatmoderne samenlevingen van de versnelling van het sociale leven, en de potentieel vernietigende effecten ervan op het persoonlijke, sociale en natuurlijke leven. Dit is een belangrijk resultaat van het promotieonderzoek van Jason Greig.

The Church must include impaired persons
The history of L'Arche and the writings of Jean Vanier show how they point to a place for those with intellectual disabilities that moves "beyond inclusion."  The habits and practices of peace advocated by Vanier and communities dedicated to his theological vision see persons labelled as intellectually disabled as “core members” in the communal commitment to be/become peace cultures. Jason Greig wrote this because he sees a lacuna in the place of persons labelled as intellectually disabled within the church's peace witness.  Rather than to see impaired persons as marginalized persons the church must “include,” L’Arche communities understand the cognitively impaired as persons often gifted with the dispositions which help in transforming others’ value systems.

Conception of time
L'Arche's conception and experience of time strikes me as perhaps the most important discovery to come from my research. Grieg sees L'Arche's understanding of time as gift given for peace to contrast with a temporality dominant in capitalist socieites, which puts an emphasis on speed and "time management."  This view of time coheres with a theological vision of the church as the community which witnesses to the peace of God throughout history, calling to believers and the world the possibility of a world where there is always enough time to work for peace.

About L’Arche
L'Arche is an International Federation dedicated to the creation and growth of homes, programs, and support networks with people who have intellectual disabilities. It was founded in 1964 when Jean Vanier, the son of Canadian Governor General Georges Vanier and Pauline Vanier, welcomed two men with disabilities into his home in the town of Trosly-Breuil, France. Today, it is an international organisation operating 147 communities in 35 countries, and on five continents.

Meer informatie over het proefschrift in DARE