Symposium over Gastvrijheid

18-12-2018

14.00 - 16.00 uur

Waalse Kerk Amsterdam

Vreemdelingen, bijwoners, thuiskomers: symposium over gastvrijheid

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Congres / symposium / seminar

Met vreemdelingen heeft Europa altijd geworsteld. Vaak kwamen zij terecht aan de rafelranden van de samenleving. Het waren zwervers, vagebonden, marskramers, mensen die maar moeilijk pasten in de bestaande orde. Ook vluchtelingen kwamen vaak aan die rafelranden terecht. Het waren profiteurs die beter hadden kunnen proberen in hun eigen land de zaken ten goede te keren. Soms echter werden juist de vluchtelingen helden: hugenoten werden geprezen om hun arbeidsethos en hun standvastig geloof. Theologen riepen de gelovigen op tot gastvrijheid voor dergelijke vluchtelingen en wezen er op dat Christus zelf ook vluchteling was geweest. Dergelijke oproepen tot gastvrijheid hielpen, maar waren ook halfslachtig. Hugenoten bleven lange tijd vreemdelingen in de stad.

Eric Mührel kiest in zijn lezing voor een nieuwe invalshoek. Hij omschrijft aan de hand van de filosofie van Levinas en Derrida opnieuw wat gastvrijheid is. Belangrijker dan de discussie over rechten en plichten is het gesprek over de (ver)houding van een mens tot de ander. Mührel stelt dat vreemdeling en thuiskomer van elkaar afhankelijk zijn zodat uiteindelijk de een niet meer te onderscheiden is van de ander. Juist in de relaties die mensen met elkaar aangaan blijkt dat iedereen gast is.

Programma:

14:00
Welkom
14:10-14:30
prof.dr. Mirjam van Veen, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de VU: ‘Pelgrimswetten en vreemdelingenwetten’
14:30-15:15
hoofdlezing (in het Engels) door prof.dr. Eric Mührel, hoogleraar beroepsspecifieke en ethische beginselen van sociale beroepen, Hogeschool Koblenz: ‘Speculative hospitality: Deconstructing identities in the context of flight and exile’
15:15-15:30
ds. Henk Spoelstra, predikant van de Waalse Kerk van Amsterdam en Haarlem: ‘Waalse gastvrijheid: geven en ontvangen’
15:30-16:00
vragen en gesprek
16:00
receptie

Plaats: Waalse Kerk Amsterdam, Walenpleintje 159, Amsterdam (www.dewaalsekerk.nl)
Datum: 18 december 2018
Tijd: 14:00 tot 16:00 uur (kerk open vanaf 13:45)

De toegang is gratis, aanmelding vooraf is nodig via info@dewaalsekerk.nl (onder vermelding van: gastvrijheid + [aantal] plaatsen).

Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism (www.achhp.nl)