De kruisdood van Jezus verdient een andere uitleg

11-09-2019

15.45

Aula

Vrede hebben met het kruis van Christus

F.Y. van Hulst

prof.dr. F. Enns, prof.dr. E.A.J.G. van der Borght


Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie

De kruisdood van Jezus kan ook uitgelegd worden als het ultieme verzet van mensen tegen God en de wijze waarop God het leven voor mensen bedoeld heeft. Oftewel de dominante interpretatie dat God de dood van Jezus georkestreerd zou hebben als genoegdoening of straf voor de zonde van de mensheid, is aan herziening toe. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Fulco van Hulst die laat zien dat de kruisdood van Jezus ook heel anders kan worden uitgelegd. 

Vrede en afwijzing van geweld
De veronderstelling dat God geweld gebruikt en verantwoordelijk zou zijn voor de kruisdood van Jezus stelt Van Hulst in zijn onderzoek ter discussie: “De gangbare interpretatie van de kruisdood van Jezus, die ook rond het jaarlijkse tv-spektakel The Passion naar voren komt  is nodig aan herziening toe. Mijn onderzoek houdt de kerk en de gelovigen een spiegel voor en vraagt hoe de kerk zichzelf nog christelijk kan noemen als ze de navolging van Jezus niet serieus neemt. Niet de kruisdood van Jezus zou centraal moeten staan in de verkondiging, maar de boodschap van vrede en afwijzing van geweld. Daarmee biedt mijn onderzoek aanknopingspunten voor een verdere doordenking van de publieke roeping van de kerk.“

Onaanvaardbaar
In de christelijke traditie neemt de kruisdood van Jezus een centrale plaats in. De dominante interpretatie is dat God de dood van Jezus ‘georkestreerd’ zou hebben als genoegdoening of straf voor de zonde van de mensheid. Die aanname veronderstelt dat God zelf geweld gebruikt om de relatie met zijn schepping te herstellen. Voor doopsgezinden, die traditioneel een vredeskerk vormen, is dat uitgangspunt onaanvaardbaar.

Meer informatie over dit proefschrift in DARE