Het is een uitdaging om een kerk te zijn zonder aan idealisme te onder te gaan

12-11-2019

15.45

Aula

Diaspora as Mission

D. Drost

prof.dr. H.A. Bakker, prof.dr. F. Enns

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie

De tijd waarin we leven wordt regelmatig post-Christendom genoemd. De kerk wordt kleiner, minder invloedrijk en minder vanzelfsprekend in de westerse cultuur. Sommigen zien dit vooral als een verlies. Anderen, zoals de Amerikaanse theoloog John Howard Yoder, zien dat anders. Yoder gebruikt de brief van Jeremia aan de ballingen in Babel (Jeremia 29) om te beschrijven hoe Gods volk, zowel jodendom als kerk, geroepen is om in de verstrooiing te leven. De sociale vorm die deze verstrooide gemeenschappen hebben, functioneren als goed nieuws voor de maatschappij waar ze deel van uit maken. Dat is Yoders overtuiging. Daniël Drost bekijkt in zijn promotieonderzoek of dit theologisch gezien klopt en hoe dit er in de praktijk uit kan zien.

Geloofsgemeenschappen
Vanuit de theologische reflectie, maar ook vanuit de drie onderzochte geloofsgemeenschappen bestaan er verschillende kritische tegengeluiden. De belangrijkste hiervan is het hoog idealistische gehalte van Yoders visie op de kerk. Dit idealisme leidt tot allerlei grenzeloosheid, regelmatig resulterend in moeheid, burn-out en ontmoediging. Die grenzeloosheid is ook te zien in Yoders eigen leven, waarin hij vrouwen misbruikte vanuit een soort misplaatst eschatologisch idealisme.

Drost beantwoordt de vraag wat kerk-zijn in deze tijd kan betekenen en hoe de kerk haar plek kan hebben in de westerse maatschappij. De rol van religie in de maatschappij en hoe zij zich verhoudt tot of kan bijdragen aan westerse waarden staat vol op de agenda. Zijn onderzoek kan aan dat gesprek bijdragen.

Meer informatie over het proefschrift