Schotse vroomheid werd geaccepteerd door de Nederlanders in 1660

13-12-2019

13.45

Aula

De gereformeerde vroomheidsbetrekkingen tussen Schotland en de Nederlanden in de zeventiende eeuw, met name in de periode na de Restauratie (1660-1700)

L.J. van Valen

prof.dr. W.J. op 't Hof, prof.dr. A. Baars, dr. J. van de Kamp

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie

In de periode tussen 1660 en 1700 was er contact tussen Schotland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, dit door de migratie van Schotten naar de Republiek. Uit het promotieonderzoek van Leen van Valen blijkt dat er niet alleen verwantschap was tussen beide landen, maar dat de Zeven Verenigde Nederlanden ook beïnvloed werden door de Schotse vroomheid.

Schotse vroomheid
De verbetering van de onderlinge contacten kwam voort uit de migratie van Schotse piëtisten naar de Zeven Verenigde Nederlanden. De Schotse vroomheid, ook wel Schots Puritanisme genoemd, was rijk aan religieuze aspecten en de levensstijl van de voormalige eilandbewoners bleef intact. De Schotse manier van Leven werd geaccepteerd door de Nederlanders na de migratie.

Goede verstandhouding
Deze aspecten zijn altijd onderbelicht geweest tijdens het onderzoek naar de Schotse migratie naar wat nu Nederland is. Ondanks dat niet alle gemigreerde Schotten goed integreerde, was er wel sprake van een goede verstandhouding tussen beide volken. 

 

Meer informatie over het proefschrift