Identiteitsontwikkeling van en in een lerarenopleiding

20-11-2019

13.45

Aula

Identiteitsontwikkeling van en in een lerarenopleiding

B.E. de Kort

prof.dr. R.R. Ganzevoort, prof.dr. S. Miedema

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie

Bij het begrip 'identiteit' wordt, als het om een onderwijsinstelling gaat, vaak onmiddellijk gedacht aan een in beton gegoten religieuze of levensbeschouwelijke profilering. Barbara de Kort benadert het begrip 'identiteit' In haar promotieonderzoek als ‘construct in ontwikkeling’, waarbij in die ontwikkeling een levensbeschouwelijke gelaagdheid altijd aan de orde is.

Deze identiteitsontwikkeling is in beeld gebracht voor een monosectorale pabo, de Marnix Academie in Utrecht. De Kort reconstrueerde de ontwikkeling over de periode van 1984-2014 en is daarna geëvalueerd en gewaardeerd.

Ongemak of verlegenheid
Opvallend bij de reconstructie zijn het ongemak of de verlegenheid als het om de levensbeschouwelijke gelaagdheid in de identiteitsontwikkeling van de academie gaat. Daarom is ook de omgang met die gelaagdheid in de ontwikkeling onderzocht en gewaardeerd. Zowel bij de identiteitsontwikkeling als de levensbeschouwelijke gelaagdheid kan de conclusie getrokken worden dat het tijd is om ook op deze terreinen de 'subjective turn' te realiseren door telkens in dialoog en reflectie aan verdere ontwikkeling vorm en inhoud te geven.

Levensbeschouwelijk georiënteerd onderwijs
De Kort: “Vanuit een bijna ‘levenslange’ verbondenheid met levensbeschouwelijk georiënteerd onderwijs (specifiek: protestantschristelijk onderwijs) ontstond nieuwsgierigheid naar die oriëntatie, de mogelijke ontwikkelingen in die oriëntatie en naar de betekenis en waarde ervan. Die nieuwsgierigheid werd versterkt door een jarenlange verbondenheid aan de Marnix Academie, een protestantschristelijke hogeschool, een lerarenopleiding voor basisonderwijs.” Het onderzoek sluit ook aan bij de al langer lopende discussie op het gebied van bijzonder onderwijs en de toepassing van artikel 23 van de Grondwet. Het onderzoek biedt een heroriëntatie op die discussie door de levensbeschouwelijke positionering van een onderwijsinstelling van een nieuwe duiding te voorzien.


Meer informatie over het proefschrift vind je hier.