Promotieonderzoek naar onverklaarbare gebedsgenezingen

02-01-2017 | 17:00

Promotie onderzoek naar gebedsgenezing

Huisarts en onderzoeker Dick Kruijthoff is gestart met een promotie onderzoek naar gebedsgenezing.

Aanleiding was de genezing van een patient in zijn praktijk, nadat zij een genezingsdienst had bezocht. Dit trok veel aandacht van  media en leverde ook veel discussie op over het wel of niet bijzonder zijn van deze genezing. Kruijthoff raakte hier als huisarts bij betrokken en ontving na een artikel in dagblad Trouw meerdere reacties van mensen met genezingservaringen.

Na contacten met de VU werd besloten een onderzoek te starten onder supervisie van hoogleraren werkzaam in de faculteiten Godgeleerdheid en Wijsbegeerte en op de afdeling Metamedica/Medical Humanities van de Medische faculteit. Individuele genezingservaringen worden onderzocht middels medisch dossieronderzoek en diepte interviews. De medische dossiers worden daarbij  voorgelegd aan een groep medisch specialisten uit het VUmc, waarbij onder anderen ook wordt gekeken of dan sprake is van opmerkelijke of medisch onverklaarde genezingen.

Het is hierbij niet de bedoeling om ‘te bewijzen dat gebedsgenezing werkt’. Gebed kan ook niet onderzocht worden alsof het een medicijn is. Genezingen in verband met gebed komen, voor zo ver wij weten, ook zelden voor en benadrukt moet worden dat mensen bij medische klachten te allen tijde allereerst een arts raadplegen. In zijn praktijkvoering werkt Kruijthoff net als iedere huisarts en dat zal ook niet veranderen, het gaat dan vooral om het beoefenen van goede geneeskunde. Daarnaast is hij echter benieuwd naar wat er met mensen gebeurt als ze een gebedsgenezingservaring hebben, zowel op medisch en op ervaringsniveau. Gezien de vele reacties is er zeker ook sprake van een maatschappelijke relevantie.

Als u zelf zo’n genezingservaring hebt gehad (of u kent iemand met zo’n ervaring) en u wilt deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u contact opnemen via het e-mail adres d.kruijthoff@vumc.nl