Maandag 15 mei 2017 is de sluitingsdatum aanvraag tweede master beurs

Ben jij een tweede Master student en wil jij de eenjarige Master Theology & Religious Studies (60 EC) of de driejarige Master Theology & Religious Studies (180 EC) volgen aan de Faculteit der Godgeleerdheid, dan ben je verplicht het instellingscollegegeldtarief van €13.500,- te betalen.

14-03-2017 | 12:07

Ben jij een tweede Master student en wil jij de eenjarige Master Theology & Religious Studies (60 EC) of de driejarige Master Theology & Religious Studies (180 EC) volgen aan de Faculteit der Godgeleerdheid, dan ben je verplicht het instellingscollegegeldtarief van €13.500,- te betalen. De Faculteit der Godgeleerdheid stelt deze tweede Master studenten echter in de gelegenheid om in aanmerking komen voor een ‘beurs tweede Master studenten’. Studenten die de ‘beurs tweede Master studenten’ toegekend hebben gekregen, betalen bij hun inschrijving op 1 september wel het volledige instellingscollegegeldtarief van € 13.500,-, maar ontvangen op 1 oktober een beurs van € 11.000,- van de Faculteit der Godgeleerdheid.

Eenjarige Master Theology & Religious Studies

Studenten die zich aangemeld hebben voor een beurs voor deze eenjarige Master hebben, wanneer zij de beurs toegekend hebben gekregen, recht op een beurs gedurende één jaar.

Als je binnen de eenjarige Master kiest voor de specialisatie Media als tweede Master kun je in aanmerking komen voor de Ted Neeley Scholarship, ook deze geeft recht op een beurs gedurende één jaar.

Driejarige Master Theology & Religious Studies

Studenten die zich aanmelden voor een beurs voor deze driejarige Master hebben, als ze de beurs toegekend hebben gekregen, recht op een beurs gedurende drie jaar. Een belangrijke voorwaarde is dat jij in elk opeenvolgend jaar minstens 42 van de 60 EC behaald hebt.

Aanmelding voor de ‘beurs tweede Master studenten’

Hoe kom je in aanmerking voor een beurs of de Ted Neeley Scholarship?

1.       Jij stuurt een CV en motivatiebrief op naar prof. dr. Joke van Saane (j.w.van.saane@vu.nl) voor 15 mei 2017.

a.       Het CV dient de volgende de informatie te bevatten:

                                                               i.      Naam; geboortedatum; adres; e-mailadres; VU studentnummer; eerdere diploma's; cijferlijst van de eerste masteropleiding waarop het cijfergemiddelde staat aangegeven; opleiding waar de student nu ingeschreven staat; status/fase van inschrijving bij de VU.

b.      In de motivatiebrief dien je uit te leggen waarom jij in aanmerking denkt te komen voor een beurs. Je dient de motivatiebrief gedateerd en ondertekend in PDF aan te leveren.

2.       Een beoordelingscommissie beoordeelt begin juni alle inzendingen aan de hand van de volgende criteria:

a.       Cijfergemiddelde van een 7.5 of hoger voor de eerste Master (alle vakken, ook keuzevakken tellen mee);

b.      CV;

c.       Motivatiebrief;

d.      Maatschappelijke relevantie: de toegekende beurs zal een significante bijdrage leveren aan de opleiding en ontwikkeling van professionals binnen religieuze gemeenschappen;

3.       Uit alle inzendingen maakt de commissie een voorselectie. Zit jij bij die voorselectie, dan zal de commissie jou uitnodigen voor een individueel gesprek om te praten over jouw ambities en motivatie om de eenjarige of driejarige Master Theology & Religious Studies te volgen. Zit je niet bij de voorselectie, dan krijg je ook bericht.

4.       Op basis van de beoordeling van de commissie én het individuele gesprek zal gekozen worden welke studenten in aanmerking komen voor een ‘beurs voor tweede Master studenten’. De gekozen en afgewezen studenten ontvangen bericht van de commissie.

5.       Is jou een beurs toegekend? Van harte gefeliciteerd! Dan overhandig je een betalingsbewijs van het instellingscollegegeldtarief aan de commissie. Uit het betalingsbewijs moet duidelijk blijken dat je het instellingstarief betaald hebt aan de VU in Amsterdam. Het bewijs van betaling kan een printscreen en/of PDF zijn van een bankafschrift waarop jouw persoonlijke gegevens en IBAN nummer vermeld staan.

6.       Je overhandigt tegelijkertijd ook een bewijs van inschrijving aan de commissie, waaruit duidelijk blijkt dat jij ingeschreven staat bij de VU in Amsterdam.

7.       Nadat het betalingsbewijs en inschrijvingsbewijs door jou overhandigd zijn aan de commissie, zal de Faculteit der Godgeleerdheid aan jou de beurs overmaken. Dit zal rond 1 oktober plaatsvinden.