Nieuwe naam Faculteit der Godgeleerdheid: Religie en Theologie

Met haar nieuwe naam stelt de faculteit het onderzoek naar en onderwijs over religie in de hedendaagse samenleving centraal zonder haar stevige positie en netwerk in de klassieke theologie op te geven

12-06-2018 | 10:36

Vanaf 11 juni 2018 verandert de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU haar naam in Faculteit Religie en Theologie. Met haar nieuwe naam stelt de faculteit het onderzoek naar en onderwijs over religie in de hedendaagse samenleving centraal zonder haar stevige positie en netwerk in de klassieke theologie op te geven.

VU-hoogleraar Ruard Ganzevoort en decaan van de faculteit: “Religie drijft mensen. Dat onderzoeken we op een betrokken manier. Geloofsgemeenschappen spelen een rol in het leven van mensen. Als we deze van dichterbij bekijken, zien we wat mensen drijft en waarom zij bepaalde beslissingen nemen. In een dynamische, complexe samenleving als de onze is het belangrijk dat we stil staan bij religie.” Lees hier het volledige interview met Ruard Ganzevoort.

Academisch kenniscentrum voor religie en samenleving
In de laatste vijftien jaar heeft de faculteit zich verbreed van protestantse predikantenopleiding tot het academische kenniscentrum voor religie en samenleving van vandaag. In Nederland en Europa heeft de faculteit een unieke positie vanwege haar inbedding in een breed netwerk van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen. Hierdoor is zij als geen ander in staat om maatschappelijke vraagstukken die met religie te maken hebben op wetenschappelijke wijze te verbinden met vele levensbeschouwelijke tradities en de bijbehorende theologische reflectie, vaak ook in samenwerking met andere instellingen in binnen- en buitenland.

In de komende jaren versterkt zij haar positie met onder meer een nieuw interdisciplinair Amsterdam Centre for Religion and Sustainable Development, nieuwe leerstoelen zoals Hindoeïsme en Samenleving en Klinische Godsdienstpsychologie, en een geheel vernieuwde internationale bacheloropleiding. Daarin verbindt zij klassieke theologie, interreligieuze dialoog, religiewetenschap en maatschappelijke vraagstukken.

Kennis van religie en theologische reflectie
De kerntaak van de faculteit is het op betrokken wijze bestuderen van religie. Dat betreft de religieuze bronnen, de hedendaagse religieuze verschijningsvormen en de rol van religie bij maatschappelijke vraagstukken. De theologische reflectie verbindt de hedendaagse vragen met de wijsheid die door de eeuwen heen is verzameld in religieuze tradities. Anno 2018 blijkt religie in binnen- en buitenland een belangrijke dimensie van cultuur en samenleving maar veel beleidsmakers, overheden, journalisten en anderen ontdekken dat ze meer moeten weten van religie om daar goed mee om te gaan. De faculteit combineert unieke en brede wetenschappelijke kennis over het fenomeen religie met diepgaande reflectie vanuit de verschillende religieuze tradities. Alle wereldreligies en een waaier van christelijke gemeenschappen zijn onder de wetenschappers en studenten van de faculteit vertegenwoordigd.

Door deze verbinding van academische kwaliteit, levensbeschouwelijke inbedding en maatschappelijke betrokkenheid heeft de faculteit een uitmuntende internationale reputatie. Zo staat zij op vijfde plaats wereldwijd in de QS-ranking. Ze is vaak het eerste aanspreekpunt voor ministeries, NGO’s en journalisten die meer willen weten over religie en ze heeft een sterke aantrekkingskracht op studenten. Met 10 seminaries voor religieuze gemeenschappen, 100 onderzoekers en ruim 300 promovendi wereldwijd is de faculteit het grootste theologische laboratorium van Europa. Onze nieuwe naam symboliseert de uitdaging die we voor ons zien en we nodigen u graag uit om ook in deze nieuwe fase van ons facultaire bestaan met ons verder samen op te trekken.