Succesvolle conferentie over de Goelag erfenis in Amsterdam

Op 8 en 9 juni hield het Institute for the Academic Study of Eastern Christianity (INaSEC) de internationale conferentie “Gulag Legacy: History, Memory and the Sacred in Post-Soviet Russia” in de Hermitage Amsterdam.

05-07-2018 | 12:07

Op 8 en 9 juni hield het Institute for the Academic Study of Eastern Christianity (INaSEC) de internationale conferentie “Gulag Legacy: History, Memory and the Sacred in Post-Soviet Russia” in de Hermitage Amsterdam. De conferentie is onderdeel van het INaSEC-project “Theology after Gulag”.
Dit interdisciplinaire en interreligieuze project steunt op drie pilaren:

- overdenken van de erfenis van de Goelag en het Sovjetsysteem en van de 'ultieme vragen' waar een post-traumatische cultuur en samenleving de mensheid mee confronteert;
- engagement met andere contexten met een erfenis van autoritaire regimes, en leren van wat INaSEC “theologies after” noemt, bijvoorbeeld in post-Nazi Duitsland post-apartheid Zuid-Afrika;
- belanghebbenden en stakeholders uit post-Sovjetlanden zoals academici en universiteiten, kerkelijke instellingen en NGO’s in het onderzoek en de activiteiten betrekken.

Vanuit dit fundament had de conferentie een experimentele opzet. De panelpresentaties zijn vooraf gelezen door experts uit andere contexten en disciplines. Deze opzet leidde tot gerichte discussies tijdens de panels en plenaire sessies.

180705 GulagConference 287pxDe conferentie werd geopend door rector magnificus Vinod Subramaniam. Na een programmatische inleiding van INaSEC-directeur Katja Tolstaja gaf keynote emeritus hoogleraar Jürgen Moltmann een overzicht van christelijke en joodse theologie na Auschwitz en duidde enkele mogelijkheden voor een toekomstige theologie die bouwt op de hoop op God. Daarop volgden zeven panels met experts uit diverse contexten en disciplines. In haar bijdragen aan de panels “Recognition, Responsibility and Accountability” en “Ultimate Questions: Dehumanization” benadrukte hoogleraar Pumla Gobodo-Madikizela (Stellenbosch University) hoe een historisch trauma doorwerkt op de volgende generaties en hoe belangrijk openbaarheid en empathie zijn in de confrontatie met het verleden. Hoogleraar Robert Orsi (Northwestern University) wees er in het panel “Postmemory and Sacred History” op dat religieuze herinnering boven de moderne epistemologie kan uitstijgen, maar tegelijkertijd van andere contexten en menselijke ervaringen moet leren. De conferentie heeft een grote impuls gegeven aan de inhoudelijke dialoog tussen theologie en andere disciplines, waar het project op zal voortbouwen.

Zie de INaSEC website voor een uitgebreid verslag en een video-opname van de conferentie.