Interreligieuze conferentie over HIV & AIDS: Bruggen bouwen vanuit religie

Geloofsgemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen bij de strijd tegen HIV en AIDS. Ze zijn als geen ander in staat om grote groepen mensen te bereiken, vooral in risicogebieden, en ze hebben een grote geloofwaardigheid.

12-07-2018 | 14:05

Geloofsgemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen bij de strijd tegen HIV en AIDS. Ze zijn als geen ander in staat om grote groepen mensen te bereiken, vooral in risicogebieden, en ze hebben een grote geloofwaardigheid. Dit biedt hen de mogelijkheid om een echt verschil te maken in het elimineren van AIDS als een bedreiging voor de volksgezondheid in 2030. Maar om een echt verschil te maken, moeten geloofsgemeenschappen bruggen bouwen, van dialoog tot uitwisseling, wederzijds begrip, respect, maar ook samenwerking onderling en met niet-religieuze partijen.

Daarom organiseert de Wereldraad van Kerken - Ecumenical Advocacy Alliance (WCC-EAA) in samenwerking met religieuze en niet-religieuze partners, haar tweejaarlijkse internationale HIV & aids conferentie, voorafgaande aan de Internationale AIDS Conferentie. Dit interreligieuze evenement met de titel ”Bruggen bouwen vanuit religie (Faith Building Bridges)”, vindt plaats op 21-22 juli 2018 in het Planetarium, Gaasperplas, Amsterdam. De Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam treedt op als de nationale academische partner van de conferentie en haar decaan Ruard Ganzevoort leidt het grote plenaire debat bij de opening.

Three Zero’s
Bruggen bouwen betekent samenwerken met een grote diversiteit aan groepen en het bouwen van partnerschappen. Alleen zo kunnen de door de VN gestelde Three Zero’s worden bereikt: geen nieuwe HIV infecties, geen sterfgevallen door aids en geen stigma en discriminatie. De conferentie brengt mensen vanuit de hele wereld en met verschillende religieuze achtergronden samen. Het biedt daarmee een unieke gelegenheid voor het delen van kennis en ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden, beleidsbeïnvloeding en netwerken.

Dit evenement kijkt naar hoe religieuze leiders en groepen bruggen kunnen en moeten bouwen om vóór 2030 aids als volksgezondheidsbedreiging te elimineren, met een speciale aandacht voor de meest kwetsbare groepen voor HIV infectie, zoals migranten, kinderen, adolescenten, mensen met Tuberculose- en HIV co-infectie en andere hard geraakte groepen.

Deelname en kosten
Iedereen die hier meer over wil weten is van harte welkom, in het bijzonder jonge mensen, studenten, religieuze leiders en vertegenwoordigers van kerken of maatschappelijke groeperingen (zoals vluchtelingen, migranten, jeugdgroepen, belangenverenigingen van drugsgebruikers).

Kosten voor deelname aan deze conferentie zijn € 30 voor studenten (studenten van de Faculteit voor Religie en Theologie, Vrije Universiteit, kunnen gratis deelnemen maar moeten zich wel registreren) en vertegenwoordigers van lokaal opererende Nederlandse organisaties/instellingen en € 100 voor vertegenwoordigers van internationaal opererende organisaties/instellingen. Deze kosten zijn inclusief 2 lunches en koffie en thee. De voertaal is Engels.

Meer informatie: www.iacfaith.org/pre-conference 

Registratie: www.iacfaith.org/registration 

Download hier het uitgebreide overzicht.