VU-hoogleraar Christa Anbeek spreekt in De Balie over levensvragen

Naar aanleiding van haar boek ‘Voor Joseph en zijn broer’ dat zij voor haar kleinzoon Joseph schreef

12-09-2018 | 14:05

Christa Anbeek, bijzonder hoogleraar Remonstrants Seminarium, schreef een uniek en zeer persoonlijk boek aan haar kleinzoon waarin zij de ingrijpende gebeurtenissen in haar leven beschrijft die tot noodzakelijke en belangrijke levensvragen leidden. Om met ontregelende ervaringen om te gaan, ontwikkelde Anbeek zelfs een methode die zij als volgt beschrijft: “Te midden van lijden en kwaad, verbijstering en verwondering, wordt iets van ultiem belang zichtbaar. Om te kunnen ontdekken wat er op het spel staat, dienen wij de diepte van onze ervaringen te vertrouwen. Onmisbaar zijn hierbij rituelen, taal, spreken, verbeelden en delen. Elkaar vertellen wat ons van ons stuk bracht, in welke afgrond wij tuimelden. Al delend, sprekend of stamelend, soms met beelden of muziek, of juist in stilte worden nieuwe wegen zichtbaar.”

Zelden gesprek over lastige zaken in het leven
Onder leiding van schrijfster en journalist Yvonne Zonderop wordt gesproken over moeilijke zaken in het leven en de kwesties die we maar zelden in het openbaar bespreken. Negatieve emoties als angst en verdriet mogen steeds minder plaats innemen in onze snelle en naar geluk strevende maatschappij. We kijken niet graag naar mensen bij wie het even niet lukt, en het past ook niet in het plaatje dat we van onszelf hebben. En dat terwijl moeilijke ervaringen vaak veel te belangrijk zijn om weg te stoppen, stelt Christa Anbeek. Dat geldt ook voor positieve ervaringen, waarin we onze kwetsbaarheid ervaren zoals verliefdheid of een wandeling in de bergen. Woensdagavond 19 september gaat Anbeek het gesprek aan in de Balie over de maakbaarheid van ons leven, de tegenvallers en dat wat van werkelijke waarde is. De avond Hoe maakbaar is het leven? vindt plaats op woensdag 19 september 2018 in De Balie in Amsterdam. Kijk voor meer informatie en kaarten op de website van De Balie.

Over Christa Anbeek
Christa Anbeek is per 1 september 2013 benoemd als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit, bij het Remonstrants Seminarium dat sinds dit jaar gevestigd is aan de Faculteit der Godgeleerdheid. Anbeek blijft tevens universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek.