Hanneke Schaap-Jonker bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie

Hanneke Schaap-Jonker is per 1 oktober 2018 benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Klinische Godsdienstpsychologie bij de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam

14-09-2018 | 13:48

De nieuwe leerstoel versterkt het profiel van de faculteit Religie en Theologie door haar grote academische relevantie, het belang voor de verschillende religieuze zorginstellingen en de focus op versterking van de praktijk. Decaan en hoogleraar praktische theologie Ruard Ganzevoort: “Hanneke is een sterke onderzoeker op een buitengewoon belangrijk en ingewikkeld terrein: daar waar religie en geestelijke gezondheid elkaar beïnvloeden. We zijn erg blij dat ze onze faculteit komt versterken. De leerstoel is de uitkomst van een prachtige samenwerking met GGZ-instellingen.” De vestiging van de bijzondere leerstoel Klinische Godsdienstpsychologie is mogelijk gemaakt door het Kennisinstituut Christelijke GGZ, onderdeel van Eleos en De Hoop ggz.  

Relatie tussen psyche en geloof
De leeropdracht richt zich op wat religie en/of levensbeschouwing psychologisch gezien met mensen doet, en wat mensen psychologisch gezien doen met religie en levensbeschouwing. Dit wordt onderzocht in de context van psychopathologie. Psychiatrie en verslavingszorg zijn daarmee zowel object van onderzoek als toepassingsgebied. Abwin Luteijn, bestuurder van Eleos: ”Deze leerstoel is een unieke mogelijkheid om het wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen psyche en geloof naar een hoger niveau te tillen en onder de aandacht te brengen bij professionals en een breder publiek. De bijzondere staat van dienst van Hanneke maakt haar de uitgelezen persoon om hier verder vorm aan te geven en is een verdiende kroon op haar eerdere werk. Wij kijken reikhalzend uit naar de opbrengsten van deze samenwerking.”
 
Hanneke Schaap-Jonker TextOver Hanneke Schaap-Jonker
Hanneke Schaap-Jonker (1977) studeerde psychologie en godgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. In 2008 promoveerde ze aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen op een proefschrift over de rol die psychologische factoren spelen in de betekenis die de preek voor hoorders krijgt. Na als universitair docent godsdienstpsychologie aan de PThU te hebben gewerkt, vervulde ze dezelfde functie tussen 2010 en 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast werkte zij van 2009 tot 2014 als onderzoeker en onderzoek coördinator in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Sinds 2014 is Hanneke rector van het Kennisinstituut Christelijke GGZ, onderdeel van Eleos en De Hoop ggz. Zij houdt zich daar vooral bezig met wetenschappelijk onderzoek, zorginnovatie en training.  Binnenkort promoveert zij bij de VU-faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen op een onderzoek naar godsbeelden van psychiatrische patiënten.