Database theologische faculteit genomineerd voor Nationale Dataprijs

De database van de Hebreeuwse Bijbel van het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) van de Faculteit Religie en Theologie is genomineerd voor de nationale database.

25-09-2018 | 10:38

Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Uit 47 inzendingen zijn er per categorie drie voordrachten geselecteerd. De ETCBC is voorgedragen in de categorie Humaniora en Sociale Wetenschappen. De uitreiking vindt dit jaar plaats op 28 november 2018 tijdens een themadag.

Een breed scala van bijbelwetenschappers, programmeurs, predikanten, taalkundigen en onderwijzers maken gebruik van de ETCBC-database. Sommigen raadplegen online de Hebreeuwse tekst, andere ontwikkelen een nieuwe interface voor Android, integreren de Hebreeuwse data in een Koreaanse of Chinese bijbelstudieapp, maken taalpuzzels en –trainingen. Het onderzoek van het ETCBC richt zich op de integratie van computationele methoden bij de studie van de Bijbelse teksten en hun tradities.

De Biblia Hebraica Stuttgartensia Amstelodamensis (BHSA) is een dataset van het ETCBC. De BHSA bevat de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament). Deze tekst is voorzien van zeer uitgebreide en met grote zorg vervaardigde taalkundige annotaties. De SHEBANQ-website biedt online toegang tot alle tekst en de meeste annotaties, geavanceerde query-mogelijkheden en uitgebreide documentatie. Een nieuwe tool genaamd Text-Fabric, maakt het eenvoudig om tekst en annotaties ook offline te doorzoeken, verwerken en analyseren, zowel met de hand als met algoritmes. De ETCBC beschikt ook over buiten-bijbelse Hebreeuwse teksten (inscripties, Dode Zeerollen, Rabbijnse teksten) en Syrische teksten.