VU-onderzoekers Silke Muylaert en Pieter Coppens lid van de Amsterdam Young Academy

De twee Amsterdamse universiteiten UvA en VU hebben een nieuw platform voor talentvolle jonge wetenschappers, de Amsterdam Young Academy (AYA). De eerste dertig leden zijn bekendgemaakt.

22-10-2018 | 12:34

AYA_SilkeSilke Muylaert is een postdoctoraal onderzoeker. Ze voltooide haar doctoraat in Geschiedenis aan de Universiteit van Kent in 2017. Haar proefschrift onderzocht protestantse gemeenschappen in ballingschap in Engeland en hun opvattingen over geweld en opstand. Voordat ze naar Kent ging, rondde Silke haar BA en MA af aan de Universiteit van Gent, waar haar proefschrift bestond uit een prosopografische studie van laatmiddeleeuwse goudsmeden uit Brugge. In 2015 ontving Silke de Huguenot Scholarship ter ondersteuning van haar promotieonderzoek. In maart 2018 begon ze haar nieuwe onderzoek naar de invloeden van ballingen op het religieuze landschap in Nederland.

AYA_PieterPieter Coppens studeerde Arabische taal en cultuur aan de Radboud Universiteit, promoveerde aan de Universiteit van Utrecht en is nu universitair docent bij het Centrum Islamitische Theologie (CIT) aan de VU. Hij schreef eerder een boek over soefistisch korancommentaar, uitgebracht bij Edinburgh University Press.Coppens richt zich in zijn onderzoek op het ontstaan en de verspreiding van salafistisch korancommentaar.

AYA moet een nieuw onafhankelijk platform worden waar talentvolle jonge wetenschappers van de UvA en de VU elkaar ontmoeten en visies ontwikkelen op wetenschap en maatschappij.AYA is een initiatief van vijf Amsterdamse (ex-)leden van De Jonge Akademie van de KNAW: Kristine Steenbergh (VU), Rens Vliegenthart (UvA), Sjoerd Repping (AMC/UvA), Hilde Geurts (UvA) en Jeroen de Ridder (VU). Zij vonden dat Amsterdam in navolging van andere steden een eigen jonge academie verdiende. Een plek waar het vrije intellectuele debat centraal staat, met een onafhankelijke en opiniërende rol. Een platform dat tevens de samenwerking tussen UvA en VU en tussen de twee universiteiten en de stad Amsterdam wil bevorderen.

Lancering
Op 6 november wordt het genootschap feestelijk gelanceerd en zal Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, de dertig nieuwe leden installeren. ‘Het enthousiasme van ieder van de nieuwe leden voor de wetenschap spat ervan af! Niet alleen wat betreft hun eigen onderzoek maar ook over hoe wetenschap en kennis in het algemeen ingezet kunnen worden voor de stad Amsterdam en haar inwoners. Of het nou gaat om onderzoek naar geschiedenis, technologie of filosofie, de nieuwe leden hebben stuk voor stuk ideeën over hoe hun onderzoek van waarde kan zijn voor de samenleving. Wij zijn als kwartiermakers ontzettend trots op deze mooie lichting eerste leden en zijn benieuwd naar alles wat ze samen gaan doen. U gaat nog van ze horen,’ aldus Sjoerd Repping, voorzitter van het kwartiermakersbestuur.