Subsidie voor onderzoek naar geestelijke verzorging in de palliatieve zorg

De aandacht voor en werkwijze van geestelijk verzorgers die zorg verlenen aan thuiswonende, palliatieve patiënten is onderbelicht.

22-10-2018 | 11:53

Daarom heeft ZonMw subsidie toegekend aan drie projecten in de ronde ‘Palliantie. Meer dan zorg. Geestelijke verzorging in de eerste lijn 2018’. In een van die projecten gaan VU-hoogleraar Christa Anbeek en Anke Liefbroer MSc MA, onderzoekers van de VU, Faculteit Religie en Theologie, samen met de Universiteit van Tilburg en de PThU onderzoek doen naar werkzame methoden in de geestelijke verzorging. Het doel is om een interventie voor geestelijke verzorging te implementeren en te onderzoeken, waarin het werken met het levensverhaal van de patiënt en de plaats van de ziekte daarin centraal staat.