Nederlandse religieuze leiders vragen Rutte om actie burgeroorlog Jemen

Ook VU-wetenschappers verbonden aan de faculteit Religie en Theologie ondertekende de brandbrief aan premier Rutte

02-11-2018 | 14:26

Tientallen leiders en afgezanten vanuit zeer diverse religieuze stromingen hebben premier Rutte opgeroepen om actie te ondernemen in Jemen. Ze richten zich tot minister-president met een hartstochtelijke bede om met alle kracht leiderschap te blijven tonen.

Het initiatief voor de brandbrief kwam van de Nederlandse rabbijn Awraham Soetendorp verbonden aan de faculteit Religie en Theologie en wordt ondersteund vanuit een levensbeschouwelijke breedte: van de Rooms Katholieke Kerk, het Humanistisch Verbond, de Boeddhisten Unie NL, tot aan de Baha'í en nog veel meer. De brief is vanuit de faculteit ondertekend door Kees Blokland, Voorzitter Doopsgezind Seminarium Nederland, hoogleraar Wim Janse, voormalig decaan van de faculteit, Teun van der Leer, Rector van het Baptisten Seminarium en hoogleraar Wim van Vlastuin, Rector Hersteld Hervormd Seminarium.

M
achteloosheid
"Het gevoel van machteloosheid dat ons dreigt te bevangen moet doorbroken worden", schrijven de bestuurders van onder meer de Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland, de TU Kampen, TU Apeldoorn, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij vragen de regering om de strijdende partijen in Jemen te motiveren richting een onmiddellijk staakt-het-vuren.  Ook willen ze dat "het creëren van hongersnood als oorlogswapen wordt gestopt" en dat er een "veilige humanitaire corridor wordt gecreëerd voor de toevoer van voedsel en medicijnen naar de hongerende Jemenitische bevolking", zoals in VN-resolutie 2417 (2018) staat.

Update 16 november 2018
Inmiddels heeft de Tweede Kamer mede in reactie op deze petitie bijna Kamerbreed gevraagd heeft om een wapenembargo tegen Saudi-Arabië.

Lees ook verder in het artikel van de NOS.