VU-alumna Wilma Blaak blogt over haar reis in Israël

Wilma Blaak verblijft van 31 oktober tot 24 november in Israël. Haar reis is een vervolg op een verblijf van 5 weken in Israël in 2015.

12-11-2018 | 13:14

Daar verbleef ze voor een groot deel in Nazareth, vanwege haar interesse in Dr Hans Bernath, die samen met zijn vrouw Madeleine ruim 30 jaar in Nazareth woonde en werkte in een van origine Schots ziekenhuis. Dr. Gert van Klinken die vanuit kerkhistorisch perspectief is geïnteresseerd in de Protestantse presentie in Israël, heeft Wilma op dat spoor gezet. Recent schreef zij haar bachelorscriptie naar aanleiding van de Bernath's die op eigen wijze invulling gaven aan hun missionaire presentie.

Onderzoek in Nazareth
Een Palestijnse theoloog, de Anglicaan Shafik Farah schreef aan de hand van hun biografie een boek 'What shall I do with my life' en geeft op deze wijze zijn theologische visie op missionaire presentie, die bijvoorkeur niet op afstand maar in de plaatselijke context tot stand komt. In lijn van de Bernath's verbleef Wilma voor haar onderzoek enkele weken in Nazareth. Uiteraard is dat veel te kort om een goed beeld van de samenleving te krijgen, maar voldoende om haar interesse te wekken in diverse thema's. In de komende reis wil zij zich met twee vragen bezighouden. Die vragen zijn niet alleen onder haar eigen huid gaan zitten, maar worden ook in de Israël-Palestina nota van de PKN (2008) benoemd.

Vragen
In het kort samengevat: Waarom weet de kerk zich geroepen om missionair present te zijn in het heilige land? 1. Vanwege haar onopgeefbare verbondenheid met Israël. 2. Vanwege de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen. 3. Omdat de kerk een diaconale bijdrage wil leveren in de regio. Als gelovige die is opgegroeid met liefde voor Israël staat de verbondenheid met dit volk niet ter discussie. Er is wel een voortdurend spanningsveld hoe je in een gepolariseerde samenleving een brugfunctie kunt vervullen en tegelijkertijd kunt bijdragen aan Bijbelse gerechtigheid.
Omdat de bevolking van Nazareth voornamelijk bestaat uit Palestijnen, houdt Wilma zich vooral bezig met de genoemde oecumenische verbondenheid en met de mogelijkheden om diaconaal bij te dragen.  Gesteund en gevoed door kerk en universiteit, onderneemt zij deze reis op persoonlijke titel. Waarbij zij de mogelijkheid niet uitsluit dat haar verkenning leidt tot het slaan van 'bruggetjes' tussen Nederlandse en Palestijnse christenen, en tussen onderwijsinstellingen uit beide werelden.

181112 Wilma Blaak TekstWat staat er op de planning?
Naast ontmoeten van oude vrienden, en een moment van bezinning, passend bij een gapyear, hoopt Wilma diverse vertegenwoordigers van kerkelijke en maatschappelijke organisaties te ontmoeten. Ook zou het mooi zijn wanneer zij haar huiswerkopdracht kan uitvoeren die ze kreeg bij de cursus 'contextueel bijbellezen', ontwikkeld door Kerk in Actie. En last but not least: Op 9 november organiseert zij een filmavond in Cultural Cafe Liwan in Nazareth. De documentaire 'Al Sabbar/Cactusfigs'  die zal worden vertoond, was een van de bronnen voor haar scriptie en geeft inzicht in de wijze waarop de Bernaths hun weg zochten in hun streven naar politieke neutraliteit. De terugloop van het toerisme in Nazareth draagt bij  aan een langdurige economische malaise. Liwan is een initiatief dat lokale bewoners hebben genomen om de Palestijnse cultuur uit te dragen en hoopt een impuls te geven aan het toerisme.

Wil je op de hoogte blijven van deze bijzondere reis van Wilma? Lees haar blogs dan op https://wilmablaak.wordpress.com