Academische Lezing Catherine Chalier: The Asymmetry of Love

6 december organiseert Chris Doude van Troostwijk, visiting professor Vrijzinnige Theologie een academische lezing aan de faculteit Theologie en Godgeleerdheid.

21-11-2018 | 14:59

181121 Catherine_ChalierHoofdspreker deze middag is de Joods-Franse filosofe Catherine Chalier. De lezing wordt gehouden in de Senaatskamer (2 E-31), van 16-18u. Responsies zijn van Chris Doude van Troostwijk en Dirk-Martin Grube. Voertaal is Engels.

Niet alleen traditionele christelijke, als ook seculiere denkers hebben het Jodendom ten onrechte beschouwd als een legalistische religie. Catherine Chalier levert in haar lezing een kritiek op deze reductieve opvatting. Vertrekkend vanuit Levinas’ notie van een ethische asymmetrie in interpersoonlijke relaties, denkt zij in haar lezing een Joodse interpretatie van liefde uit, die ze vervolgens ook toepast op de specifieke liefdesrelatie. Haar benadering verwijst pars pro toto naar de dringende kwestie van de toenemend populaire politieke en zelfs academische over-simplificaties van religieuze identiteiten en relaties.

Catherine Chalier is emeritus-professor filosofie aan de Universiteit Paris-Ouest Nanterre en expert op het gebied van Joodse filosofie (Spinoza, Rosenzweig en van de chassidische traditie). Als voormalig medewerker van Levinas, is zij ook uitgever van zijn postume werk.

Catherine Chalier is de volgende dag bovendien hoofdgast tijdens een symposium in de doopsgezinde kerk in Haarlem, georganiseerd door het doopsgezind Seminarium. Voor beide evenementen bent u van harte uitgenodigd. Aanmelden via i.speckmann@vu.nl. Voor meer informatie: www.vrijzinnigetheologie.com.