Vreemdelingen, bijwoners, thuiskomers: over gastvrijheid

Studiemiddag van het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism, in samenwerking met de Waalse Kerk Amsterdam, de Doopsgezinde Historische kring en de VU-vereniging.

03-12-2018 | 15:54

181203_StudiemiddagVluchtelingen_250Met vreemdelingen heeft Europa altijd geworsteld. Vaak kwamen zij terecht aan de rafelranden van de samenleving. Het waren zwervers, vagebonden, marskramers, mensen die maar moeilijk pasten in de bestaande orde. Ook vluchtelingen kwamen vaak aan die rafelranden terecht. Het waren profiteurs die beter hadden kunnen proberen in hun eigen land de zaken ten goede te keren. Soms werden de vluchtelingen juist helden: hugenoten werden geprezen om hun arbeidsethos en hun standvastig geloof. Theologen riepen de gelovigen op tot gastvrijheid voor dergelijke vluchtelingen en wezen er op dat Christus zelf ook vluchteling was geweest. Dergelijke oproepen tot gastvrijheid hielpen, maar waren ook halfslachtig. Hugenoten bleven lange tijd vreemdelingen in de stad.

Eric Mührel, hoogleraar beroepsspecifieke en ethische beginselen van sociale beroepen aan de Hogeschool van Koblenz, kiest in zijn lezing voor een nieuwe invalshoek. Hij omschrijft aan de hand van de filosofie van Levinas en Derrida opnieuw wat gastvrijheid is. Belangrijker dan de discussie over rechten en plichten is het gesprek over de (ver)houding van een mens tot de ander. Mührel stelt dat vreemdeling en thuiskomer van elkaar afhankelijk zijn zodat uiteindelijk de een niet meer te onderscheiden is van de ander. Juist in de relaties die mensen met elkaar aangaan blijkt dat iedereen gast is.

Programma
14:00              Welkom
14:10-14:30    Mirjam van Veen, VU-hoogleraar kerkgeschiedenis: ‘Pelgrimswetten en vreemdelingenwetten’
14:30-15:15    Hoofdlezing (in het Engels) door Eric Mührel, hoogleraar beroepsspecifieke en ethische beginselen van sociale beroepen, Hogeschool Koblenz: ‘Speculative hospitality: Deconstructing identities in the context of flight and exile’
15:15-15:30    Henk Spoelstra, predikant van de Waalse Kerk van Amsterdam en Haarlem: ‘Waalse gastvrijheid: geven en ontvangen’
15:30-16:00    Vragen en gesprek
16:00              Receptie

Plaats: Waalse Kerk Amsterdam, Walenpleintje 159, Amsterdam
Tijd: 18 december, 14:00 tot 16:00 uur (kerk open vanaf 13:45), aansluitend receptie
De toegang is gratis, aanmelding vooraf is nodig via info@dewaalsekerk.nl (onder vermelding van: gastvrijheid + [aantal] plaatsen

Kijk voor meer informatie op de website van het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism.