Vrijheid van religie internationaal onder druk

VU organiseert internationale conferentie over relevantie van de vrijheid van denken, geweten en religie

03-12-2018 | 13:56

Volgens de negende jaarlijkse studie van het Pew Research Center (Washington, DC) over wereldwijde beperkingen op religie, bleven restricties over de hele wereld stijgen in 2016. In totaal hadden 83 landen - 42% van de 198 landen in het onderzoek - hoge tot zeer hoge niveaus van algemene beperkingen op religie - hetzij als gevolg van overheidsacties, acties van particulieren, organisaties en sociale groepen. Dit in vergelijking met 2015: 80 landen (40%) en 2007: 8 landen (29%). Deze toename van beperking op religie is opmerkelijk gezien het feit dat het recht op vrijheid van denken, geweten en religie is opgenomen in artikel 18 van de Universele Verklaring voor de Rechten van Mens van de Verenigde Naties die dit jaar 70 jaar bestaat. Daarom organiseert het Centrum voor Religie en Recht van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een internationale conferentie over de relevantie van de vrijheid van denken, geweten en religie.

De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Cross-cultural Law Research Group, de Universiteit van Utrecht, de Theologische Universiteit Kampen en de Open Universiteit en vindt plaats op maandag 10 december bij de VU. De dag wordt geopend door de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus en o.a. Jan Peter Loof van het College van de Rechten van de Mens houdt een lezing over de vrijheid van godsdienst en de seculiere samenleving in het werk van het Nederlands Instituut voor Mensenrechten. Bekijk hier het volledige programma. De conferentie begint om 10:00 uur in zaal 14A-00 van het VU-hoofdgebouw en gratis toegankelijk.

Vrijheid van gedachte, geweten en religie
Na de bekendmaking van de Universele Verklaring speelde de vrijheid van religie geen grote rol op het gebied van het mensenrecht. VU-theoloog en organisator Leon van den Broeke en jurist Tom Zwart: “Religie was afwezig in het grote aantal socialistische landen dat ontstond na de Tweede Wereldoorlog. In West-Europa werd religie in toenemende mate gemarginaliseerd als gevolg van de toenemende secularisatie, die leidde tot lege kerken en afnemende kloostergemeenschappen. Pogingen om een VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van religieuze onverdraagzaamheid en discriminatie af te ronden mislukten.”

Mogelijke terugkeer vrijheden
Recentelijk lijken de vrijheden van artikel 18 een terugkeer te krijgen. In veel voormalige socialistische landen bloeit religie. In de Volksrepubliek China mogen gelovigen hun vrijheid van godsdienst vrijuit uitoefenen, zolang ze zich binnen de grenzen van de grondwet en de wetten en de Chinese normen en waarden blijven respecteren. In West-Europa ervaart religie een opleving, voornamelijk als gevolg van de komst van een groot aantal moslims, maar ook door aanhangers van andere geloofsgemeenschappen.

Bron: Pew Research Center (Washington, DC)