Nieuwe naam leerstoel prof Wim Janse: Religion and Public Policy

Het College van Bestuur heeft besloten de naam van de leerstoel van prof. dr. Wim Janse te veranderen in Religion and Public Policy.

20-12-2018 | 15:05

Wim_Janse1BDie nieuwe naam doet recht aan het feit dat prof. Janse zich al lange tijd vooral bezighoudt met de vraagstukken hoe religie in het publieke domein functioneert en wat dat betekent voor het beleid van de overheid en van maatschappelijke organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen als hoe de Islamitische gemeenschappen kunnen worden ondersteund bij hun interne en maatschappelijke ontwikkeling door professionalisering van imams en moskeebestuurders, hoe mensenrechten kunnen worden gediend in relatie tot religieuze tradities met oog voor de rechten van religieuze minderheden, en hoe de relatie tussen overheid en religieuze gemeenschappen kan worden versterkt in interreligieuze verhoudingen en een gezamenlijk nastreven van vrede en veiligheid. Bij deze vragen werkt prof. Janse samen met verschillende ministeries, religieuze gemeenschappen en maatschappelijke organisaties. Hij is betrokken bij interfaith leiderschapstrainingen binnen en buiten Nederland en bij debatten over mensenrechten in China en Afrika.

Prof. Janse heeft al een lange academische loopbaan achter zich waarin hij hoogleraar kerkgeschiedenis was en gedurende ruim acht jaar decaan van de faculteit. Met deze nieuwe naam van zijn leerstoel markeert de faculteit zijn betekenis in de versterking van de maatschappelijke betrokkenheid van de theologie. Een deel van de onderzoeksoutput van de leerstoel is direct gerelateerd aan de maatschappelijke activiteiten van de leerstoelhouder en daarmee ook contemporain gericht. Een ander deel van de output en begeleiding van promovendi volgt een historische aandacht voor de rol van religie in het publieke domein in de vroegmoderne en de moderne tijd.