Cursus Religie en Wetenschap start 5 juni a.s.

Nog een paar plekken beschikbaar!

07-05-2019 | 14:52

De relatie tussen religie en wetenschap wordt vaak omschreven in termen van conflict. Waar bepaalde religieuze tradities wetenschappelijke resultaten soms in twijfel trekken op basis van religieuze gronden, hebben wetenschappers vaak een bepaalde scepsis ten aanzien van de waarheidsuitspraken van religie.

Deze tegenstelling tussen religie en wetenschap is met name zichtbaar in de meer populaire literatuur en lijkt een ogenschijnlijk breed draagvlak te hebben in de samenleving. Auteurs als Richard Dawkins en Sam Harris trekken ten strijde tegen de verschillende religies en beroepen zich daarbij op wetenschappelijk onderzoek, terwijl omgekeerd vanuit bepaalde christelijke (maar ook joodse en islamitische) tradities argwanend wordt gekeken naar bijvoorbeeld de evolutietheorie. Echter, in hoeverre geeft een dergelijke conflict-these een correcte weergave van de relatie tussen religie en wetenschap?

Module Religie en Wetenschap
Wij kunnen vanuit de historische en filosofische hoek de conflict-these nuanceren. Zo geeft de geschiedenis een veel genuanceerder en dynamischer beeld van de relatie tussen religie en wetenschap. Paradigmatische verhalen, zoals de Galileo Galilei casus, laten zien dat er veel meer aan de hand was dan een eenvoudig conflict tussen religie en wetenschap. Ook vanuit de filosofie zijn er goede argumenten om dit beeld van conflict te nuanceren: levert de wetenschap wel daadwerkelijk de objectieve en zekere kennis die vaak aan haar wordt toegeschreven? En toch: de spanningen blijven voelbaar. Het debat roept allerlei existentiële vragen op, zoals die naar onze plaats in de wereld en naar het bestaan en handelen van God in een door natuurwetten bepaalde werkelijkheid. Het raakt ook aan actuele thema’s in politiek en samenleving, bijvoorbeeld dat van grensverleggende technologische innovaties: mag alles wat kan, en hoe weten we eigenlijk wat en niet mag?

Cursus o.l.v. VU-hoogleraar Gijsbert van den Brink
De cursus Religie en Wetenschap staat onder leiding van Gijsbert van den Brink en wordt mede verzorgd door andere leden van diens onderzoeksgroep. Van den Brink bekleedt sinds 2015 de University Research Chair voor Theology & Science aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de verhouding van geloof, theologie en (natuur)wetenschap.

Data, tijdstip en locatie
De cursus bestaat uit vier woensdagmiddagen in juni, waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld. De bijeenkomsten worden in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit aan De Boelelaan 1105 in Amsterdam gehouden.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie en aanmelden