Uit de Qumrangrotten nu op internet - de open science-publicatie van de Dode Zeerollen

De Dode Zeerollen, vanaf 1947 gevonden in de Qumrangrotten in de Judese Woestijn nabij de Dode Zee, zijn nu voor het eerst in open science-vorm op internet gepubliceerd.

29-05-2019 | 15:42

De Dode Zeerollen, bestaande uit duizenden tekstfragmenten, dateren vanaf het begin van de jaartelling. Ze hebben een enorme impact gehad op de studie van het vroege jodendom en het christendom, en op de geschiedenis van de Hebreeuwse taal. Bijvoorbeeld doordat sommige fragmenten in de Hebreeuwse Bijbel terecht zijn gekomen, onthult het vormingsprocessen die de Bijbel heeft ondergaan. De Dode Zeerollen bieden  een uniek inzicht in de religieuze diversiteit van die tijd.

Open Science
Door de digitaal geanalyseerde Dode Zeerollen online te publiceren, kan iedereen de fragmenten delen en aanpassen, op voorwaarde dat het gebruik niet-commercieel is en de juiste attributie wordt gegeven. Hierdoor krijgen zowel wetenschappers als niet-wetenschappers de kans om deze belangrijke teksten vrij te bestuderen. Daarnaast zijn de methoden en technische hulpmiddelen waarmee de data van de Dode Zeerollen gegenereerd zijn, ook publiekelijk beschikbaar gemaakt. De Dode Zeerollen zijn beschikbaar gemaakt in het Text-Fabric-formaat. Text-Fabric is een gratis browser en Python3-pakket voor het verwerken en analyseren van oude tekst corpora.

Deze open science-publicatie - in combinatie met Digital Humanities-methodes die geavanceerde taalkundige analyses van de Dode Zeerollen mogelijk maken - zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe inzichten en ontdekkingen in dit opwindende vakgebied.

Deze buitengewone publicatie is mogelijk gemaakt door jarenlange reconstructie- en annotatiewerkzaamheden door de vooraanstaande Dode Zeerollen-wetenschapper Martin Abegg en zijn collega's. Dit in samenwerking met een team van Bijbel-datawetenschappers, die werken in het Creating Annotated Corpora of Classical Hebrew Texts (CACCHT) project. CACCHT is een gezamenlijk project van het Eep Talstra Centrum voor Bijbel en Computer (ETCBC) en het Theologische Seminarie aan Andrews University.

Voor meer informatie zie de projectpagina en een blogpost op de ETCBC-website.