Brian D. McLaren op vrijdag 13 september naar de VU

Op uitnodiging van de Foundation Academy of Amsterdam verzorgt McLaren een publieksseminar op de Vrije Universiteit op vrijdag 13 september.

12-06-2019 | 16:45

Na een tweetal kinderboeken te hebben geschreven en zijn laatste boek “The great spiritual migration. How the world’s largest religion is seeking a better wat to be Christian”, zal in het najaar “The Galapagos Islands. A spiritual journey” van de hand van Brian D. McLaren verschijnen. Een bijzonder en persoonlijk boek waarin McLaren zijn liefde voor de natuur (in het bijzonder voor schildpadden) met zijn lezers deelt.

Als Amerikaas voorganger, auteur, activist en spreker was Brian McLaren (1956) jarenlang een van de leiders van de Emerging Church-beweging en het post-evangelicaal gedachtengoed in Amerika. Tijdens zijn verblijf op de Galapagos Eilanden beschreef McLaren hoe de natuur hem kon ontroeren op een wijze waarop georganiseerde religie dat niet kan. In de voetstappen van Charles Darwin bestudeerde McLaren de natuur op de eilanden terwijl hij reflecteerde op zijn eigen geloof en hoe zijn geloofsleven zich ontwikkeld heeft sinds enkele jaren geleden zijn carrière als pastor eindigde. 

Tijdens het seminar op vrijdag 13 september zal Gijsbert van den Brink, auteur van “En de aarde bracht voort”, een eerste reactie geven op de boek van McLaren. Ook zal er ruimte zijn voor het gesprek met deelnemers aan het seminar. Tickets zijn binnenkort te reserveren via de website van de Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Op zaterdag 14 september spreekt McLaren tijdens een congres bij de Foundation Academy of Amsterdam in het Cultureel Educatief Centrum in Amsterdam Zuid-Oost.