Groot onderzoek naar profetie en profetische praktijken in Christelijk Nederland

De Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) start in samenwerking met de Universiteit van Tilburg ‘Profetie in Nederland’, een groot onderzoek naar de betekenis van profetie voor Christenen in Nederland.

24-06-2019 | 13:29

De aanleiding voor het onderzoek is de toenemende belangstelling voor profetie onder individuele christenen en binnen diverse kerken. Profetie lijkt niet langer een thema dat alleen binnen pinksterkerken en charismatische vernieuwingsbewegingen wordt gethematiseerd. Profetie is het proces om Gods stem beter te kunnen verstaan. Tegenwoordig zijn mensen daar steeds actiever in en bestaan er trainingen voor die daarbij kunnen helpen. Meer traditionele kerken vinden echter dat dit alleen door een aangewezen profeet kan worden gedaan, terwijl in andere kerken gewone kerkleden getraind worden in het beter verstaan van Gods stem.

Verschillende meningen
Over de (theologische) betekenis van profetie en daarmee verbonden praktijken lopen de meningen uiteen. Met dit onderzoek willen VU-onderzoeker Miranda Klaver en Hans van Dijk inventariseren wat er binnen kerken gebeurt, wat voor praktijken zij tegenkomen en hoe er over profetie gedacht wordt in Nederland. Tevens beoogt het onderzoek een theologische reflectie te geven op de gevonden resultaten. Hiertoe is een uitgebreide vragenlijst samengesteld. Deelnemers kunnen digitaal de vragenlijst anoniem invullen en terugzenden naar de samenstellers die deze data verzamelen.

Het onderzoek ‘Profetie in Nederland’ wordt vanuit de Onderzoeksplaats Charismatic and Pentecostal Christianity uitgezet in samenwerking met verschillende Christelijke netwerken en organisaties.
Voor deelname aan dit onderzoek kunt u de vragenlijst online invullen. U vindt deze hier: www.vu.nl/profetie

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Drs. Miranda van Holland, MA MSc, Vrije Universiteit Amsterdam, c.r.van.holland@vu.nl of 06-29062980