Een inclusieve faculteit

De Nederlandse vertaling van de verklaring die conservatieve evangelicals in 2017 in Nashville ondertekenden heeft de afgelopen dagen voor veel commotie gezorgd.

08-01-2019 | 10:46

Ook enkele medewerkers van onze faculteit hebben de verklaring ondertekend. In de verklaring is vastgelegd dat het huwelijk uitsluitend een relatie tussen één man en één vrouw is. Homoseksuele, lesbische en transgender levensvormen worden expliciet afgewezen met een beroep op de Bijbel.

De faculteit Religie en Theologie kiest voluit voor het profiel van de Vrije Universiteit als geheel: iedereen is welkom aan onze instelling en diversiteit is een groot goed. Het is daarom van belang om uit te spreken dat er binnen onze faculteit, net als binnen de VU als geheel, geen onderscheid gemaakt wordt naar geaardheid of gender.

Diversiteit brengt met zich mee dat er verschillen van mening bestaan. Die verschillen koesteren wij juist, omdat zij aanleiding vormen voor gesprekken met elkaar. Een gesprek is altijd een manier om de ander serieus te nemen. Omdat dialoog een centraal thema in onze identiteit is, dient ook een beladen onderwerp als genderconstructies en menselijke seksualiteit ter sprake te komen. Wij faciliteren dan ook het gesprek tussen ondertekenaars én tegenstanders van de Nashvilleverklaring. In een faculteit waarin diverse levensbeschouwelijke tradities elkaar aanvullen en welkom zijn, waarborgen wij een sociaal veilig klimaat voor studenten en medewerkers, ook als het gaat om een existentiële discussie als deze.

Bestuur van de faculteit Religie en Theologie

Ruard Ganzevoort – Decaan
Joke van Saane - Vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs
Bert Jan Lietaert Peerbolte - Portefeuillehouder onderzoek
Henny van Nieuwenhuijsen - Directeur bedrijfsvoering