VU-hoogleraar Christa Anbeek genomineerd voor prijs Beste Spirituele Boek

Christa Anbeek is met haar boek Voor Joseph en zijn broer genomineerd voor de prijs van het Beste Spirituele Boek 2018.

18-01-2019 | 15:06

1901148 Christa Anbeek nominatie coverHet juryrapport stelt dat ‘Voor Joseph en zijn broer' een intens persoonlijke én tegelijkertijd filosofische verkenning van het belang van spelen is. Door de confrontatie met het verlies van een vader en een broer aan een zelfgekozen dood is Anbeek er van doordrongen geraakt dat zonder het spelen individuele levens kunnen stranden, maar dat ook een samenleving ontwricht kan raken’.
 
De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit willen aansluiten bij de groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien. Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn.

Breng nu je stem uit!
Stemmen kan uiterlijk tot 24 januari via deze link

190118 Christ Anbeek nominatie boek portretChrista Anbeek (1961) is hoogleraar Remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en doceerde Levensfilosofie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Eerder verschenen Overlevingskunst (2010), Aan de heidenen overgeleverd (2013) en de bestseller De berg van de ziel (2013, samen met Ada de Jong).