Een archeologisch kijk op het boekbinden van religieuze boeken

Vrijdag 15 februari gaf handboekbinder Herre de Vries (van Restoratie Nijhoff-Asser) in een Scriptoriumsessie een korte lezing aan de NT onderzoeksgroep van de VU (o.l.v. Prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte).

20-02-2019 | 9:01

In een helder en concreet exposé, en in hoog tempo voerde De Vries zijn gehoor mee door de geschiedenis van codexvormgevingen, van de vroegste christelijke eeuwen tot meer recente tijden. Zijn betoog ging gepaard met fraaie modellen van verschillende codextypen en het gebruikte materiaal (papyrus, leer, perkament, papier). De Vries gaf bovendien een heldere toelichting op het productieproces van codices van de religieuze geschriften, en de technologie die daarmee verbonden is.

De Vries vertelde in zijn aankondiging aan de onderzoeksgroep:
“Using the present-day practise of hand bookbinding and the conservation of ancient handwritten and printed books, to shed light on the physical appearance of the early codex.”

En verder: “A bookbinder is the actual creator of handwritten and printed books, in roll as well as in folded book forms. The book conservator works on already existing books, sometimes even from the very early days of bookmaking. The tasks performed today can be the same as in days of old, or they have developed from traditional techniques. In the past it was often deemed necessary to rebind and restore rolls and books quite radically. The more thorough interventions altered the appearance of the books, and valuable traces of their production and use were lost.

Careful examination of the physical object however can bring to light more information than one would think at first. This is definitely the case with the famous Codex Sinaiticus. The original unique codex had been dismantled in various stages during the 19th century and was then rebound by experts of the British Library (Cockerell, Skeat) when the codex came from Russia to England. There remains sufficient evidence to understand how it must have looked to its contemporaries, those first using and handling the book.”

De bijeenkomst werd ondersteund door VU Bijzondere Collecties. Conservator Willemien van Dijk had enkele interessante handschriften meegenomen, die in een meer op de praktijk gerichte slotsessie werden geïnspecteerd.

190215_Scriptoriumsessie_VU_NT_Herre_de_Vries

(klik om te vergroten)