Nelly van Doorn bijzonder hoogleraar Vrijheid van religie of levensovertuiging

Nelly van Doorn is benoemd tot bijzonder hoogleraar Vrijheid van religie of levensovertuiging aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) na vele jaren de bijzondere leerstoel voor Moslim-Christelijke Betrekkingen te hebben bekleed.

07-08-2019 | 11:28

De naam van de leerstoel is gewijzigd om een nieuwe nadruk te leggen op een onderwerp dat hoog op de agenda staat van politici, beleidsmakers en geloofsgemeenschappen over de hele wereld.

Onderwerp van onderzoek
Het onderzoek van de leerstoel richt zich op - maar zal zich niet beperken tot - contexten zoals Egypte en Indonesië, waar Van Doorn een sterke staat van dienst heeft en belangrijke onderzoeksnetwerken. Van Doorn is enthousiast over dit nieuwe perspectief: "We kunnen nooit het hard bevochten recht om te geloven en dat geloof te beoefenen als vanzelfsprekend aannemen. Toch staat dat recht onder druk, vaak op verborgen manieren wanneer situaties van geweld en discriminatie worden vermomd als sociale of culturele problemen."
 
Van Doorn bekleedt de leerstoel namens de Oslo-coalitie voor vrijheid van religie of levensovertuiging. Directeur Lena Larsen: "De Oslo-coalitie waardeert het initiatief van de VU om een speciale leerstoel voor vrijheid van godsdienst of levensovertuiging te hebben. Academisch onderzoek speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, omdat het gebaseerd is op kennis en deuren kan openen waar anderen zijn gesloten. "

Dean Ruard Ganzevoort is dankbaar voor de manier waarop de leerstoel zich heeft ontwikkeld: "Dit benadrukt de realistische benadering van religie in onze pluralistische wereld. Op veel plaatsen wordt religie en levensovertuiging - inclusief seculiere en atheïstische wereldbeelden - met discriminatie of zelfs geweld geconfronteerd. Het is een gewaagde maar ook noodzakelijke stap om de religieuze dialoog te bestuderen in het kader van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Dit past bij de focus van onze faculteit op maatschappelijk relevant onderzoek en wij geloven dat Nelly van Doorn de juiste persoon is om deze stap te zetten."

Over Nelly van Doorn
190807 Nelly van Doorn TekstNelly van Doorn-Harder doceert Religiewetenschappen aan de Wake Forest University en aan de Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ze verbonden is aan het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT). Tijdens de jaren 1990 doceerde ze aan de Duta Wacana Christian University in Yogyakarta, Indonesië en ze is nog steeds betrokken bij onderzoek en onderwijs in dat land. Haar onderzoek richt zich op de islam in Indonesië en op het Koptisch christendom in Egypte, vooral waar het gaat om kwesties van vrijheid van religie of geloof, religieus leiderschap, gender en interreligieuze verhoudingen. Van Doorn is de co-editor van het tijdschrift Interreligious Studies and Intercultural Theology (Equinox Publishers).

Momenteel is ze mede-projectleider van een onderzoek dat zich richt op de rol van vrouwelijke leiders in interreligieuze dialoog en vreedzame co-existentie in Indonesië. Ze onderzoekt vooral hoe deze vrouwen omgaan met religieuze verschillen bij het aanpakken van geweld tegen vrouwen (bijvoorbeeld huiselijk geweld), kindhuwelijken en armoede.