VU-hoogleraar Wido van Peursen start crowdfunding actie voor digitaal onderwijs in Ethiopië

Toen hij 50 jaar werd startte VU-hoogleraar Wido van Peursen een doneeractie voor digitaal onderwijs in Ethiopië.

10-12-2019 | 14:01

Van Peursen geeft leiding aan het Eep Talstra Centre for Bible and Computer. Dit centrum beheert onder andere een database van de Hebreeuwse Bijbel met zeer veel taalkundige annotaties. Vanaf 2018 werkt hij samen met Ernst Boogert (PThU) aan een onderwijsinnovatie project dat het mogelijk maakt om met deze database Hebreeuws te leren. Deze database wordt wereldwijd gebruikt, ook in het onderwijs, maar dan steeds met een Engelstalige interface en uitleg. Nu moet er dan een project komen om een interface te bouwen in het Amhaars, de nationale taal van Ethiopië. In het project werkt het ETCBC samen met Wycliffe Nederland.

191210 Wido van Peursen Portret 200Van Peursen: “De moderne Westerse wereld staat vaak ver af van de cultuur en de taal van de Bijbel. Toch moeten voor studenten en bijbelvertalers die zelf Amhaars spreken (evenals het Hebreeuws behorend tot de Semitische taalfamilie) gebruik maken van Westers Engelstalig onderwijsmateriaal om de talen van de Bijbel te leren. Op basis van de taalkundige database van het Eep Talstra Centre for Bible and Computer willen we een onderwijs-interface bouwen in het Amhaars, om zo met geavanceerde e-learning methoden het Bijbels Hebreeuws dichter bij de mensen te brengen.”

Voor meer informatie over het project klik hier.

Het is nog steeds mogelijk om te doneren.