Katja Tolstaja benoemd tot Fenna Diemer-Lindeboom hoogleraar op het terrein van ‘Theology and Religion in Post-Trauma Societies’

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft met ingang van 1 februari 2020 Katja Tolstaja benoemd tot Fenna Diemer-Lindeboom (FDL) hoogleraar op het terrein van ‘Theology and Religion in Post-Trauma Societies’.

14-02-2020 | 12:28

VU-wetenschapper Katja Tolstaja is een internationaal gerenommeerd onderzoeker op het gebied van de verwerking van de traumatische ervaringen in post-Sovjetlanden die het gevolg waren van het Sovjetbewind (1917-1991). Met een door haar opgezet omvangrijk internationaal en multidisciplinair netwerk van onderzoekers richt ze zich speciaal op de ontwikkeling van een Theology after Gulag, waarin de meest diepgaande existentiële vragen aan de orde worden gesteld die opgeroepen worden door systematische vormen van ontmenselijking. Zij weet daarbij een dynamische synergie te creëren tussen religiewetenschappelijke en theologische onderzoekstradities.
 
Onderzoeksveld
Haar benoeming tot FDL-hoogleraar zal dr. Tolstaja niet alleen in staat stellen haar onderzoeksveld in breed internationaal verband door te ontwikkelen, maar ook samen met collega’s comparatief onderzoek te versterken naar post-genocide en post-trauma ervaringen in andere geografische gebieden. Zo kan zij van uit haar nieuwe leerstoel het onderzoek naar Peace, Trauma and Religion, dat vanuit de Faculteit Religie en Theologie (FRT) plaatsvindt, coördineren en stimuleren.
  
Decaan en VU-hoogleraar Ruard Ganzevoort over deze benoeming: “Katja Tolstaja wordt breed gezien als een uitstekende en vernieuwende onderzoeker die voldoet aan de hoogste academische standaarden. Haar profiel spoort met de strategische ambitie van FRT om zich te richten op de interactie tussen religie en samenleving, alsook met het waarden gedreven onderzoek waarin de VU als geheel wil uitblinken.” Afdelingshoofd en VU-hoogleraar Gijsbert van den Brink: “Haar onderwijs geldt als inspirerend en wordt in hoge mate door de studenten gewaardeerd. De afdeling Beliefs & Practices verheugt zich dan ook zeer over haar benoeming en feliciteert Katja er van harte mee”.
 
Theologie na de Goelag
Katja Tolstaja over haar benoeming: “Mijn onderzoeksproject Theologie na de Goelag berust op drie pijlers: (1) doordenking van fundamentele theologische, methodologische en theoretische vragen; (2) kruisbestuiving tussen verschillende post-trauma theologieën zoals Theologie na Auschwitz en post-Apartheid theologie; en (3) directe samenwerking met stakeholders. Deze leerstoel geeft mij nog meer mogelijkheden om dit complexe onderzoeksveld vorm te geven en het zowel internationaal als op onze faculteit te verankeren. Daar kijk ik ontzettend naar uit!”
 
Het FDL-programma van de Vrije Universiteit is bedoeld om vrouwelijk wetenschappelijk talent te spotten en in staat te stellen door te stromen naar de top. Op deze wijze wordt de structurele ondervertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren tegengegaan.

Foto: Esther van Munster