‘Visions of a better world’, Internationale Conferentie over Religie en Film in Amsterdam

De Faculteit der Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en The Journal of Religion and Film organiseren de internationale conferentie over religie en film editie 2020 van 10 - 12 juni in Amsterdam.

05-03-2020 | 13:16

De Faculteit der Religie en Theologie (FRT) aan de VU is een multireligieuze gemeenschap van wetenschappers en studenten die zich toeleggen op de kritische studie van religie en theologie. In onderzoek en onderwijs staan maatschappelijke uitdagingen hoog op de agenda. In lijn met de internationale Sustainability Development Goals-agenda wil de faculteit bijdragen aan een inclusieve, duurzame en veerkrachtige samenleving die mensen in staat stelt een zinvol leven te leiden en zinvolle relaties te ontwikkelen. Hoewel religie niet altijd wordt aangepakt als een grote impactfactor, vooral niet in die regio's in de wereld waarin een verhaal van secularisatie domineert, gelooft de faculteit dat religie tegenwoordig een belangrijke rol speelt in veel maatschappelijke kwesties. Samen met NGO's, overheidsinstanties, het bedrijfsleven, religieuze organisaties en andere partijen, onderzoekt de faculteit de positieve en negatieve impact van religie op deze kwesties.

Film en lived religion
De internationale conferentie over religie en film van 2020 zal verschillende keynotes en panels bevatten over het onderwerp film en de politiek van lived religion onder de titel 'Visions of a better world'. Religie en film vertonen een grote gelijkenis. Beide zijn betrokken bij wereld bouwende en betekenis gevende praktijken; beide bieden bronnen voor inspiratie; beide creëren symbolische en mythische werelden en het zou anders kunnen zijn, zowel utopische als dystopische. Als zodanig kan film functioneren als religie, een perspectief dat veel wetenschappers heeft geïnspireerd om film vanuit een hermeneutisch perspectief te analyseren, op zoek naar de religieuze dimensies van film. Meestal houdt een dergelijk perspectief een analyse in van de symbolische filmlagen; de verhalende elementen; de mythische elementen; en de theologische thema's.

Gericht op beleving zijn we geïnteresseerd in wat film tot stand brengt: op het niveau van het individu, maar ook op maatschappelijk en cultureel niveau. Wat voor soort ervaringen levert film op? En wat is de impact van deze ervaringen? Heeft het kijken naar een film, in plaats van een tijdelijke ontsnapping uit de realiteit, een andere impact dan entertainment? Heeft film de kracht om mensen te veranderen? Kunnen films onze hoop, angsten, verlangens en onze betrokkenheid bij de wereld vormgeven? En uiteindelijk: heeft film het potentieel om bij te dragen aan een betere, of op zijn minst een andere wereld, of het vermogen om de manier waarop we de wereld om ons heen zien en benaderen te veranderen?

Keynote sprekers zijn John Lyden, hoogleraar Liberal Arts aan de Grand View University, Iowa (VS) en Sheila Nayar, hoogleraar Engels, communicatie- en mediastudies aan het Greensboro College, North Carolina (VS).

Call for papers
Wetenschappers die het veld van film en religie vanuit een perspectief van lived religion verkennen, worden aangemoedigd om een voorstel voor een paper in te dienen. Ook wordt de diverse discussie over films van over de hele wereld aangemoedigd op deze conferentie.

Voorstellen moeten een titel, een beschrijving van het papier van 350 woorden bevatten en ook aangeven of visuele media tijdens de presentatie zullen worden gebruikt. Ook moet informatie over de auteur en de thuisinstelling van de auteur worden opgenomen.

Uw voorstel kan worden gestuurd naar: visionsofabetterworld.frt@vu.nl. De deadline voor indiening is 1 april 2020.

Registratie
Registratie om de conferentie bij te wonen kan online worden gedaan via Eventbrite. Het inschrijfgeld bedraagt € 199. Studenten die voltijds zijn ingeschreven aan een universiteit kunnen zich inschrijven voor een verlaagd tarief (€ 99). Het inschrijfgeld is inclusief lunchbuffet en versnaperingen. De openingsreceptie en het diner kunnen geboekt worden tegen een toeslag van € 20.
Opmerking: noch de VU, noch het Journal of Religion en Film hebben reisfondsen voor deelnemers.

Organisatiecomité
Prof. Dr. Ruard Ganzevoort, Dr. Johan Roeland, Miranda van Holland, Vera Brouwer, Marieke van der Linden en Thomas Tubbs.

Conferentie locatie en hotel suggesties
De conferentie vindt plaats op de campus van de Vrije Universiteit Amsterdam in Amsterdam. Bij het kiezen van uw hotel wilt u misschien rekening houden met de nabijheid van VU Amsterdam (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam) en / of openbaar vervoer (zie routebeschrijving naar VU Amsterdam). Houd er rekening mee dat hotels in Amsterdam vrij snel vollopen.

Contact
Neem bij vragen contact met ons op door een e-mail te sturen.

200305 Filmconferentie Logo